AED op AJc'96-complex.

Recentelijk is aan de buitenkant van het ballenhok, naast de kleedkamers een AED opgehangen. De sleutel van de AED, indien zich een levensbedreigende situatie voordoet tijdens een wedstrijd (hartstilstand), liggen in de kantine achter de bar. De kantinemedewerker weet waar de sleutel ligt.

De AED kan in principe door iedereen gebruikt worden, het is echter aan te bevelen dit door iemand met op z’n minst een EHBO-diploma te laten doen. In de bijlage meer uitleg over de AED en de functie ervan. Lees dit document, het is erg belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de functie en ook weet wanneer en hoe het apparaat gebruikt moet worden.

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen indien er sprake is van een levensbedreigende circulatiestilstand. Deze schok is een soort ‘reset’ van het hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen. Door het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen aanzienlijk.

Hoe werkt een AED?

Het apparaat bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Daarna geeft het apparaat gesproken opdrachten aan de hulpverlener. Het apparaat vertelt precies wat hij moet doen, namelijk:

 • óf doorgaan met reanimeren; 

 • óf een elektrische schok toedienen.

  De stroom wordt automatisch aan het hart toegediend. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normaal ritme op te bouwen.

  Wat is het verschil tussen reanimeren en defibrilleren met een AED?
  Reanimeren is het geven van borstcompressie (hartmassage) en mond-op-mond beademing

  en is nodig om: 


 • de bloedsomloop en de ademhaling over te nemen;
 • de hersenfunctie veilig te stellen;
 • het hart voor te bereiden op een elektrische schok (defibrilleren); 

 • de tijd te overbruggen tot de AED er is of de ambulance arriveert.

  Bij een hartstilstand wordt altijd gestart met reanimeren. Nadat de AED aangesloten is volgt de hulpverlener de opdrachten van de AED. De AED analyseert het hartritme. Daarna geeft het apparaat aan of een elektrische schok nodig is of dat de hulpverleners door moeten gaan met reanimeren.

  Waarom een AED?

  Een AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer met een levensbedreigende circulatiestilstand aanzienlijk. Hoe eerder de reanimatie (hartmassage en beademen) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter de overlevingskans. Indien binnen 2 minuten een hulpverlener met de AED de eerste stroomstoot toedient, stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met ca. 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld. Het is dus van belang om meteen te beginnen met handelen! 


Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon