EHBSO en vertrouwenspersonen AJc‘96

EHBSO

Naast het nieuwe jeugdplan, dat door de technische commissie is opgezet, is er ook behoefte aan kennis en kunde op het gebied van EHBSO (Eerste hulp bij sportongevallen).

Het is belangrijk dat uw kind bij AJc'96 in goede handen is qua technische en tactische voetbalvaardigheden, maar het is even belangrijk dat uw kind ook de juiste verzorging en advisering krijgt in geval van blessures, die tijdens de training en de wedstrijden kunnen ontstaan.

Tijdens het fantastische AJc'96 Tournement bleek hoe belangrijk goede en adequate EHBSO is. De blessures varieerden van bloedneuzen, open wondjes, kneuzingen en verstuikingen en ook door de hitte bevangen spelers. Door deskundige behandeling en advisering is langdurige uitschakeling van spelers voorkomen.

Het herkennen en het juist behandelen van sportblessures voorkomt langdurig of blijvend letsel. Daarom is er in de technische commissie ook een medisch deskundige opgenomen. Door zijn opleiding en ervaring als fysiotherapeut/verzorger is er een protocol opgesteld waarin de meest voorkomende voetbalblessures zijn opgenomen. Hoe te herkennen en nog belangrijker: hoe te behandelen?

De trainers en begeleiders krijgen dit protocol toegestuurd en er wordt ook scholing gegeven. Tevens komt er in de teamtas een verkorte, geplastificeerde uitgave van het EHBSO-protocol, zodat er snel en adequaat kan worden opgetreden. Zodat uw kind bij onze vereniging in goede handen is.

Tevens is Rene Böhnke, verzorger van het eerste elftal, op donderdagavond vanaf +/- 19.30 uur beschikbaar voor de jeugdspelers die blessures hebben. Hij bekijkt de blessure en kan die behandelen of stuurt de speler door naar Fitpunt, naar fysiotherapeut Arthur Fedder.

Vertrouwenspersonen binnen AJc'96

Er is een vertrouwenspersonen bij AJc'96. Dat is Frans Droste (06-51331653).

Hij observeert het individuele en gezamenlijke gedrag van kinderen. Ook worden trainers en begeleiders geschoold in het signaleren van veranderend gedrag van een kind. Dit kan op problemen duiden bij kinderen op de voetbal of in de thuissituatie. Bij kinderen kan bijvoorbeeld pestgedrag of agressie voorkomen. Dit wordt door AJc'96 niet geaccepteerd. Wij werken bij AJc'96 met het KNVB-model "kanjers in de sport" en daar hoort dit gedrag niet bij.

Bij signalering van dit gedrag worden er gesprekken aangegaan met de betrokken personen om te achterhalen waarom een kind zich zo gedraagt en om het ongewenste gedrag te stoppen. Zodat ieder kind plezier houdt in het voetbal.

Indien ouders ongewenst gedrag signaleren dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde vertrouwenspersonen.