Aanmeldformulier

Aanmeldingsformulier voetbalvereniging AJc'96

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als potentieel lid van de voetbalvereniging AJc'96.

Hij/zij verklaart hiermee dat het lidmaatschap aanvaard wordt met inachtneming van de Statuten van de voetbalvereninging AJc '96, waaronder de onderstaande bepalingen:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni daaropvolgend)
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie
  • Opzegging dient te geschieden voor 30 juni, zoniet wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 (één) jaar verlengd
  • Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie t/m 30 juni verschuldigd.
  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, behoudens de jaarlijkse indexering aan de hand van de consumentenprijsindex.
Persoonsgegevens
Contributiegegevens
Doorlopende machtiging

SEPA

Naam incassant s.v. AJc'96 IBAN rekeningnummer NL64 RABO 0130.3975.55
Adres postbus 70 BIC RABONL2U
Postcode/woonplaats 7580AB Losser Incassant ID NL40 ZZZ 4007.7260.0000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan s.v. AJc'96 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegen het lidmaatschap van s.v. AJc'96 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van s.v. AJc'96.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 (acht) weken na afschrijving contact op met uw bank.

Ondertekening
In te vullen door ledenadministratie
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.