Communicatie & Gedragsregels

Op deze pagina vindt u een aantal te downloaden documenten betreffende reglementen en gedragscodes zoals die door AJc'96, de KNVB en DVO zijn opgesteld.

Communicatie

Gedurende het seizoen verschaffen wij informatie via een aantal kanalen:

Het jeugdbestuur wil graag op een open manier communiceren met (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers. Zo wil het jeugdbestuur duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheden wegnemen.

Afmelden trainingen en wedstrijden

Indien een jeugdlid niet aan een training kan deelnemen, dan graag tijdig afmelden bij de trainer. De contactmogelijkheden vindt u op de teampagina van het betreffende team. Wanneer een jeugdlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dan graag ruimschoots voor de zaterdag afmelden bij de trainer/coach van het team.

Scheenbeschermers

Het dragen van scheenbeschermers is door de K.N.V.B verplicht gesteld. Het jeugdbestuur onder- streept deze maatregel zowel tijdens trainingen als wedstrijden om zodoende het risico van blessures te verminderen.

Hygiëne

Het douchen na een training en wedstrijd is verplicht. Ook het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht.

Blessures

Bij AJc'96 hebben wij de beschikking over een medisch verzorger: Rene Bohnke. Hij is iedere dinsdag- en donderdagavond op ons sportcomplex. Ook jeugdleden kunnen bij blessures gebruik maken van zijn diensten.

Vernielingen

Het Jeugdbestuur doet een dringend beroep op u om uw zoon/dochter er van te doordringen dat vernielingen aan of op het sportcomplex zinloos zijn en soms veel geld kosten. Indien een lid van AJc'96 betrapt wordt op opzettelijke vernielingen zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht bij het lid of diens ouder(s)/verzorger(s).

Speeltuin

Het gebruik van de speeltuin en de daarin geplaatste speeltoestellen is op eigen risico. De speeltuin is voor kinderen t/m 10 jaar.

Ledenadministratie

De leden van AJc'96 zijn het gehele jaar contributieplichtig. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Contactpersonen betreffende de ledenadministratie zijn Geert Jonker en Natasja Scheepsbouwer.. Hun contactgegevens staan verderop de site onder de rubriek "bestuur".

Fair Play

Wij, als AJc'96, hebben een goede naam hoog te houden en doen daarom een dringend beroep op alle ouders om mee te helpen deze naam te behouden. Wij houden ons dus ook aan de Kanjer regels welke u kunt vinden op de pagina gedragregels. Laat het coachen over aan de trainer(s) en/of de leider(s). Ouders en supporters dienen dan ook achter de omheining te blijven en niet op het veld. Ook dienen wij ons te onthouden van kritiek op scheidsrechters en grensrechters.

Kleedkamers

Het jeugdbestuur huldigt het standpunt dat de jeugdteams na gebruik de kleedkamers bezemschoon achterlaten.

Kantine

Aan jeugdleden van 18 jaar of jonger worden geen alcoholische dranken verkocht. Op de zaterdag tot 14.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken. Roken in onze sportkantine is verboden.

Kleding wassen

Het jeugdbestuur doet een beroep op alle ouders/verzorgers om mee te helpen met de verzorging van de kleding. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het 2 of 3 keer per seizoen wassen van het tenue van het team waarin uw zoon/dochter speelt. Voetbalsokken worden niet meer verstrekt door AJc'96. Deze moeten zelf aangeschaft worden. De voetbalsokken kunnen worden aangeschaft bij Golbach Sport in Losser.

Vervoer

Een groot probleem voor de begeleiding van de teams is soms het vervoer naar uitwedstrijden. De jeugdcommissie doet een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de jeugdleiders te helpen bij dit probleem door ook regelmatig mee te rijden.

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen - voetbalschoenen, broeken en jasjes, badslippers, etc. worden (tijdelijk) bewaard in het materiaalhok.

Gele- en rode kaart, schorsing

De kosten van een gele- en/of rode kaart zijn voor rekening van de desbetreffende speler. Indien een speler voor langere tijd geschorst is mag hij niet spelen in een ander team.

De spelerspas

Alle spelende K.N.V.B.-leden beschikken sinds januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd de F en E-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. Indien een speler geen pas kan overhandigen, mag hij niet spelen. Bij toch spelen zonder pas is de boete van de KNVB voor eigen rekening. Scheidsrechters en leiders controleren voor de wedstrijd de pasjes.

De competitie-indeling

Op www.voetbal.nl is een site speciaal gericht op ons district. De nieuwe indelingen van de jeugd zijn hier te vinden.

Spelregels gebruik kunstgras.

 • Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens de training).
 • Toeschouwers moeten achter de afrastering blijven.
 • Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.
 • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen.
 • Verboden voor honden of andere dieren.
 • Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).
 • Geen glaswerk op en rondom het veld.
 • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
 • Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
 • Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval,dit geldt voor het hele terrein.
 • Geen doelen slepen over het kunstgras. Til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.

AJc'96 is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de rubberkorrels.
Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.

In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij sneeuw en bij temparaturen boven 0 graden celsius.
Na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld.

Bij twijfelsituaties eerst bestuur raadplegen.