Nieuwsbrief 
Op deze pagina houdt het jeugdbestuur u op de hoogte van de laatste wetenswaardigheden.
Informatie over ledenadministratie vindt u op de introductiepagina.

 

 

Nieuwsbrief juni 2011

 

De  competitiewedstrijden zijn gespeeld. We mochten op Donderdag 12 mei onze E1 huldigen als kampioen. Dit deze de jongens zonder ook maar een wedstrijd te verliezen, kortom een uitstekende prestatie. Het Jeugdbestuur feliciteert alle spelers en begeleiders van harte!

 

In de komende weken zullen er nog wel een aantal selectiewedstrijden en toernooien gespeeld worden. Zo zijn alle teams ingeschreven voor minimaal 1 toernooi.

 

De Recreatie Commissie biedt de komende tijd weer een aantal aantrekkelijke activiteiten aan, namelijk:

 

 • Ÿ Op 24 juni het jaarlijkse Weekendkamp voor de F en E-jeugd
 • Ÿ Op 15 juli een Puzzeltocht voor de E en D-jeugd

 

Een ander hoogtepunt zal ongetwijfeld het Internationale Voetbaltoernooi voor de D en C-jeugd zijn in het eerste weekend van juni. Dit toernooi heeft zelfs onlangs een eigen website gelanceerd: http://www.ajctournament.com. Wij wensen de organisatie succes met de laatste voorbereidingen en wensen iedereen veel plezier.

 

Uiteraard zit ook het Jeugdbestuur aan het einde van het seizoen niet stil. Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 2011-2012. Trainers worden aangesteld, leiders en grensrechters gezocht en teams ingedeeld. Het is altijd weer een hele klus om alles rond te krijgen. Het Jeugdbestuur probeert rond 1 juli iedereen het informatieboekje te kunnen geven met daarin alle nodige info voor het nieuwe seizoen.

 

Het Jeugdbestuur heeft onlangs versterking gekregen van Bruna Poddi. Wij zijn erg blij met de komst van Bruna en wensen haar veel plezier en succes binnen het bestuur. Peter Blaauwbroek heeft aangegeven na 8 jaar Jeugdbestuur aan het eind van dit seizoen te stoppen.

 

Ook willen wij graag Marijn Winkelhuis bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de jeugd van AJc ‘96. Marijn is technisch coördinator geweest, trainer en leider. We hebben vaak een beroep op hem mogen doen.

 

Een aantal weken terug hebben we afscheid genomen van Henk Engbers. Verschil in inzicht deed het Jeugdbestuur besluiten om per direct de samenwerking te stoppen. Alle betrokkenen zijn inmiddels persoonlijk door het Jeugdbestuur ingelicht.

 

Nog een paar wedstrijden en activiteiten en dan op naar het nieuwe seizoen. Een seizoen binnen een vernieuwd sportcomplex met een kunstgrasveld. We mogen trots zijn op onze vereniging.

 

 

Nieuwsbrief A.J.c. '96 december/januari

 

Met het schrijven van deze nieuwsbrief heeft de winter haar intrede al gedaan. In het laatste weekend van november gingen de meestal wedstrijden al niet door en het kan best wel eens zo zijn dat er dit kalenderjaar helemaal niet meer gespeeld gaat worden.

 

In een periode met veel afgelastingen en extra oefenwedstrijden verwijzen u graag naar de internetsite van A.J.c. '96 en teletekstpagina 472 van RTV Oost voor de meest actuele informatie.

 

In de wintermaanden biedt de Recreatie Commissie altijd een aantal activiteiten aan. Zo was op vrijdag 26 november het Sinterklaasfeest. Op het programma staan nog:

 

 • - Kerstmiddag F en E-jeugd op 18 december
 • - Tafeltennistoernooi E, D en C-jeugd op 8 januari
 • - Dartstoernooi op 22 januari

 

De informatie naar onze jeugdleden toe, zal via de jeugdleiders gaan. Het Jeugdbestuur is erg blij met onze fantastische Recreatie Commissie, die altijd weer een aantrekkelijk programma weet aan te bieden. De commissie heeft 6 leerlingen van het Twents Carmel College een stageplek aangeboden. Zij ondersteunen bij de verschillende activiteiten.

 

Het Jeugdbestuur kijkt nu al met veel plezier terug op de voetbalplaatjes actie van de Plus. Wij willen de Plus op deze wijze bedanken voor de actie. Ook een woord van dank aan Maikel Scholten die, namens A.J.c. '96, de coördinatie op zich nam om alle spelers te fotograferen.

 

In maart zal de scheidsrechterscommissie weer starten met de nieuwe cursussen aan C-spelers die wedstrijden van de F en E-jeugd willen gaan fluiten. Er zijn op dit moment circa 19 aanmeldingen. Ook zal er gestart worden met een cursus om de oudere jeugd te gaan fluiten. Wij wensen alle cursisten veel plezier en succes!

 

De winterstop is ook altijd een periode waarin er een eerste aanzet wordt gemaakt voor het nieuwe voetbalseizoen. De eerste gesprekken met jeugdtrainers zijn er al geweest. Wellicht dat we in de volgende nieuwsbrief al meer informatie kunnen geven. Op dit moment hebben we een flink aantal sportieve meiden, dat bij A.J.c. speelt. We zouden het fantastisch vinden wanneer we in de toekomst een meisjesteam kunnen formeren. Dus wanneer er nog meiden zijn die willen voetballen...

 

Het Jeugdbestuur heeft de afgelopen periode ook gesprekken gevoerd met verschillende personen, commissies en besturen die nauw met ons samenwerken. Doel van deze gesprekken is om nog beter met elkaar samen te werken.

 

Tot slot werden we blij verrast door de ‘Club van honderd'. Zij schonken ons een mooi geldbedrag dat we vrij mogen investeren. Wij zullen eerdaags beslissen wat met dit bedrag te doen. Club van honderd, bedankt!

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond, sportief 2011!

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief, september/oktober - Jaarverslag Jeugdbestuur A.J.c. ‘96

 

Dit is de tekst zoals die ook is voorgelezen op de jaarvergadering.

 

De jeugdafdeling van A.J.c. ‘96 is bloeiende! We zijn dit seizoen gestart met 14 jeugdteams, als volgt verdeeld: 1 A-team, 1 B-team, 2 C-teams, 2 D-teams, 3 E-teams en 5 F-teams. Het jongste F-team, de F5, zag vorige week het levenslicht. Voor het eerst, in het bestaan van A.Jc., beschikken we over 5 F-teams. Daarnaast lopen er op de Woensdagmiddag nog een flink aantal mini's rond, die de beginselen van het voetbalspelletje ervaren.

 

De grote aanwas komt wellicht door de sportieve successen van A.J.c. 1, de W.K. finaleplaats van het Nederlandselftal en het ingezette jeugdbeleid. Een bewijs hiervan is dat afgelopen Zondag het 500ste A.J.c.-lid feestelijk in het zonnetje werd gezet.

 

De groei van onze jeugdafdeling betekent wel dat we ook meer vrijwilligers nodig hebben: trainers, leiders, grensrechters en scheidsrechters. Hoewel het ons voor dit voetbaljaar bijna helemaal gelukt is, blijft dit een enorme klus. Steeds minder ouders willen ‘fulltime' iets doen voor de vereniging. Men wil geen vaste, wekelijkse verplichting. Dit probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden.

 

We prijzen ons dan ook bijzonder gelukkig met het grote aantal oudere jeugdspelers die actief is binnen ons jeugdkader. Denk alleen maar aan de C en B-spelers die elk weekend hun wedstrijden fluiten bij de F, E en D-teams. Een nieuwe scheidsrechterscursus zal ook binnenkort weer beginnen. Dit gebeurt onder begeleiding van Ietzen Barelds, Hemmie Hilgerink en Rogier van Driel. Daarvoor een speciaal woord van dank.

 

Een van de speurpunten van het afgelopen seizoen was het verbeteren van de communicatie. Communicatie tussen spelers, trainers, ouders en bestuur. Het bestuur heeft hier flink op ingezet. We streven er naar zo transparant mogelijk te communiceren met alle partijen.

 

Voor het huidige voetbalseizoen willen we graag onze jeugdafdeling op een nog hoger niveau tillen. Een van de actiepunten zal zijn om onze jeugdtrainers te coachen. Zo zijn er al contacten met Henk Engbers (oud-gymdocent) en de K.N.V.B. om hier een rol in te spelen. Met het ‘beter' maken van onze trainers, zal ook het niveau van de trainingen hoger komen te liggen. Jos Janssen, onze technisch jeugdcoördinator, zal dit opnemen in zijn takenpakket.

 

In het seizoen 2009-2010 werd de D2 kampioen in haar klasse. Andere kampioenen waren er niet, maar de meeste teams speelden in hun klasse goed mee. Het meest belangrijke is (en blijft) spelplezier. Plezier hebben doet winnen. Een kampioenschap is leuk maar wij, als Jeugdbestuur van A.J.c. ‘96, zijn nog trotser op het feit dat we het afgelopen seizoen (bijna) 2 complete jeugdteams hebben kunnen laten doorstromen naar de senioren.

 

Hopelijk vinden al deze spelers een goed plekje binnen de seniorenafdeling. In een 1e, 2e of een 3e. Een overgang van de jeugd naar de senioren is geen eenvoudige stap, dat is de afgelopen jaren wel gebleken.

 

Het afgelopen seizoen is er een combinatieteam geweest tussen K.V.V. Losser en A.J.c. ‘96. Beide verenigingen vonden elkaar om een tekort aan spelers zo te doen oplossen. Voor het huidige seizoen zijn we niet genoodzaakt om een dergelijke samenwerking aan te gaan.

 

Binnen het Jeugdbestuur hebben we versterking gekregen van Jord Bolhaar. Jord, oud-jeugdspeler en  de laatste jaren al actief als jeugdleider, gaat zich de komende tijd oriënteren op een passend functie binnen het Jeugdbestuur.

 

We zijn binnen het Jeugdbestuur wel dringend op zoek naar een jeugdwedstrijdsecretaris. En dit speelt al een zeer lange tijd. Deze positie is op dit moment vacant. We hebben zelfs een vacature geplaatst op de A.J.c.-site. Een jeugdwedstrijdsecretaris is een belangrijke spil binnen het jeugdkader. Het vinden van een nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris heeft topprioriteit!

 

Graag wil ik tot slot, namens mijn collega bestuursleden, alle jeugdvrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet!

 

Nieuwsbrief Jeugdbestuur A.J.c. ‘96 november/december

 

 

Nog een aantal wedstrijden en het jaar 2009 ligt al weer achter ons. Deze nieuwsbrief is daarom een prima gelegenheid om terug te blikken, maar ook om even vooruit te kijken.

 

De meeste van onze teams draaien in hun competitie goed mee. Het probleem van de grote spelersaantallen binnen de C-groep is, na tevredenheid, opgelost. Een aantal weken terug is er met K.V.V. Losser een combinatieteam opgestart.

 

Hoewel de sportieve prestaties nog wat achter blijven, hebben de jongens en meiden van A.J.c. en K.V.V. veel plezier met elkaar. In de winterstop zullen beiden Jeugdbesturen evalueren of deze opzet, na de winterstop, een vervolg krijgt.

 

Na de winterstop zal er nog een nieuw team in actie komen: een F4. Op dit moment hebben we veel aanwas van onderaf. Hier zijn wij, uiteraard, erg blij mee.

 

In navolging van het bestuur, lopen alle jeugdvrijwilligers, in een blauwe A.J.c.-jas. Dit geeft een stukje uitstraling en herkenbaarheid. Wij zijn blij dat de Veteranenafdeling en de Club van 100 garant stonden voor de kosten. Daarvoor onze dank.

 

De laatste weken hebben veel jeugdspelers een bezoek gebracht aan een Europa Cup-wedstrijd van F.C. Twente. Tegen een kindvriendelijke prijs, hebben jeugdleden de mogelijkheid gehad om een wedstrijd te bezoeken. Complete teams hebben gebruik gemaakt van dit aanbod.

 

In navolging van de F3 van A.J.c. ‘96 hebben meer elftallen een teampagina op de A.J.c.-site. Neem eens een kijkje op www.ajc96.nl. Onze complimenten gaan uit naar de initiatiefnemers.

 

In de periode dat het voetballen op een iets lager pitje staat, hoeven onze jeugdspelers zich niet te vervelen. De Recreatie Commissie biedt, voor elke leeftijdscategorie, een aantal winteractiviteiten aan. Te beginnen met het Sinterklaasfeest en vervolgens de Kerstmiddag, het tafeltennistoernooi en het darttoernooi.

 

Het Jeugdbestuur zelf organiseert, voor alle jeugdvrijwilligers, een zaalvoetbalavond in "De Fakkel". Deze zal gehouden worden op Zaterdag 23 januari en zal starten om 18.30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

 

Op dit moment is het Jeugdbestuur druk op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Aard Mink zal na de winterstop definitief een punt zetten achter deze functie. Het is lastig om een geschikte opvolger te vinden. We hebben dringend een wedstrijdsecretaris nodig!!! Wanneer u belangstelling heeft, of een geschikt iemand kent, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Ook zijn inmiddels de voorbereidingen gestart op het seizoen 2010-2011. Zo hebben wij de afgelopen weken al met verschillende trainers gesprekken gevoerd. Wellicht dat wij in de volgende nieuwsbrief al bekend kunnen maken welke trainers wij ook voor het nieuwe voetbalseizoen aan ons kunnen binden.

 

Tot slot, teletekstpagina 472 van RTV Oost geeft u de meest actuele informatie betreffende afgelastingen, oefenwedstrijden, aanvangstijden, etc.

 

Tot de volgende nieuwsbrief!

 

 

 Communicatie
Gedurende het seizoen verschaffen wij informatie via een aantal kanalen:

- De geheel vernieuwde internetsite www.ajc96.nl
- Teletekstpagina 472 van TV Oost
- De huis-aan-huis bladen, zoals ?Het Losserjournaal? en ?De Nieuwe Dinkellander?
- De publicatieborden in de kantine
Het Jeugdbestuur wil graag op een open manier communiceren met (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers. Zo wil het bestuur duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheid wegnemen
 
Afmelden trainingen en wedstrijden
Indien een jeugdlid niet aan een training kan deelnemen, dan graag tijdig afmelden bij de trainer. Wanneer een jeugdlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dan graag ruimschoots voor de zaterdag afmelden bij de trainer/leider van het team.
 
Scheenbeschermers
Het dragen van scheenbeschermers is door de K.N.V.B. verplicht gesteld. Het jeugdbestuur onderstreept deze maatregel zowel tijdens de trainingen als wedstrijden om zodoende het risico van blessures te verminderen.
 
Hygiëne
Het douchen na een training en wedstrijd of enige andere activiteit die daartoe aanleiding geeft is verplicht. Ook het dragen van badslippers tijdens het douchen is uit hygiënisch oogpunt verplicht.
?
Blessures
Bij A.J.c. ?96 hebben wij de beschikking over een medisch verzorger: René Böhnke. Hij is iedere dinsdagavond en donderdagavond op ons sportcomplex. Ook jeugdleden kunnen bij blessures gebruik maken van zijn diensten.
 
Vernielingen
Het bestuur doet een dringend beroep op u om uw zoon/dochter er van te doordringen dat vernielingen aan of op het sportcomplex zinloos zijn en soms heel veel geld kunnen kosten. Indien een lid van A.J.c.?96 betrapt wordt op opzettelijke vernielingen zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht bij het lid of diens ouders/verzorgers.
 
Speeltuin
Het gebruik van speeltuin en de daarin geplaatste toestellen geschied op eigen risico. De speeltuin is alleen bedoeld voor de jeugd t/m 10 jaar.
 
Ledenadministratie
De leden van A.J.c.?96 zijn het gehele jaar contributieplichtig. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Contactpersoon betreffende de ledenadministratie is Tjeerd Stamborg (zie adressenlijst).
 
Fair play
Wij als A.J.c.?96 hebben een goede naam hoog te houden en doen daarom een dringend beroep op alle ouders om mee te helpen deze naam te behouden. Laat het coachen over aan de trainer(s) en/of leider(s). Ook dienen wij ons in het openbaar te onthouden van kritiek op de scheidsrechter, grensrechters of op de leiders.
 
Kleedkamers
Het jeugdbestuur huldigt het standpunt dat de jeugdteams na gebruik, de kleedkamers bezemschoon achterlaten.
 
Kantine
Aan jeugdleden van 16 jaar of jonger worden geen alcoholische dranken verkocht. Roken in onze sportkantine is verboden.
 
Kleding wassen
Het jeugdbestuur doet een zeer dringend beroep op alle ouders/verzorgers om mee te helpen met de verzorging van de kleding. Dit kan bijv. bestaan uit het 2 of 3 keer per seizoen wassen van een tenue van het team waarin uw zoon/dochter speelt.
 
Vervoer
Meestal is het grootste probleem voor de begeleiding van de teams om de kinderen te vervoeren naar een uitwedstrijd. Het jeugdbestuur doet een zeer dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de jeugdleiders te helpen bij dit steeds groter wordende probleem door ook regelmatig mee te rijden.
 
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen ?voetbalschoenen, trainingsbroeken en jassen, badslippers, etc.- worden (tijdelijk) bewaard in het materiaalhok.
 
De spelerspas
Alle spelende K.N.V.B.-leden beschikken sinds januari 2007 over een spelerspas, uitgezonder de E en F-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. Indien een spelers geen pas kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en leiders controleren voor de wedstrijd de passen.
 
De competitie-indeling
Op www.knvb.nl/oost is een site die speciaal gericht is op ons district. De nieuwe indelingen jeugd zijn hier te vinden.

 

Nieuwsbrief nieuwe seizoen 2009-2010

Het seizoen 2009-2010 is weer begonnen! De eerste oefen- en bekerwedstrijden zijn al gespeeld. De teams zijn, zoals ieder jaar, met zorg samengesteld. Het Jeugdbestuur is bijzonder blij dat, bij nagenoeg alle jeugdteams, de begeleiding rond is.

 

Voor het komende jaar mogen we een aantal nieuwe jeugdtrainers begroeten: Niels Rijnbeek (C1), Jacky Jansen (D1) en Wouter Bakker (D2). Wij wensen  deze jongens, en natuurlijk ook de rest van onze trainers, veel plezier en succes toe voor het komende seizoen.

 

Het technische beleid zal de komende jaren in handen zijn van Jos Janssen. Jos is door A.J.c. ‘96 aangesteld als jeugdcoördinator. Met zijn ervaring en contacten verwachten wij een prettige en vruchtbare samenwerking. Wij wensen ook Jos veel plezier en succes toe.

 

Ook dit jaar mogen wij weer veel nieuwe jeugdleden in de jongste leeftijdsgroepen verwelkomen. Zo hebben we op dit moment al weer flink wat mini's. In de winterstop zal het Jeugdbestuur bekijken of er een extra F-team zal worden ingeschreven.

 

Voor het eerst sinds vele jaren heeft de jeugdafdeling van A.J.c. ‘96 ook haar eerste spelers afgeleverd aan de senioren. Een aantal jongens zal het komende seizoen uitkomen voor een van de selectie-elftallen. Wij hopen dat deze jongens hun plek zullen vinden en een plezierig voetbalseizoen tegemoet gaan. Het Jeugdbestuur verwacht dat de komende jaren meer jeugdspelers zullen doorstromen naar de senioren.

 

Veel wedstrijden van onze F- en E-teams zullen gefloten worden door een A.J.c.-jeugdlid. Een aantal jaren geleden begonnen de Losserse verenigingen, samen met notariskantoor Mollink en Wunsch, een project om jeugdspelers van de C-groep op te leiden tot jeugdscheidsrechter. Op dit moment fluiten circa 20 A.J.c.-jeugdleden regelmatig een pupillenwedstrijd. Een aantal van deze scheidsrechters heeft zelfs al een wedstrijd gefloten bij de D-jeugd. Al onze scheidsrechters krijgen begeleiding van Hemmie Hilgerink en Ietzen Barelds, die belast zijn met de coördinatie van de jeugdscheidsrechters. Het Jeugdbestuur is deze heren daar bijzonder dankbaar voor.

 

Het Jeugbestuur vraagt aan spelers, begeleiders en ouders van de F en E-groep om rekening te houden met het feit dat een jonge, beginnende scheidsrechter wedstrijdjes fluit. Deze jongens leren immers de beginselen van het fluiten. Vanaf Zaterdag 5 september zullen alle jeugdwedstrijden op het A.J.c.-complex voorafgaan met het handen schudden van de tegenstander. Dit om de onderlinge sportiviteit te doen vergroten.

 

Het Jeugdbestuur zelf is inmiddels wel druk zoekende naar versterking. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden. Gelukkig mogen wij regelmatig terugvallen op enkele personen die ons, op fantastische wijze, ondersteunen. Toch is uitbreiding van het Jeugdbestuur zeer gewenst! Zo heeft Aard Mink aangegeven in januari te zullen stoppen als wedstrijdsecretaris. Wanneer er ouders of jeugdleden zijn die belangstelling hebben om iets binnen het bestuur te doen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Namen en adressen zijn elders op deze site te vinden. Op de Zaterdagen lopen de leden van het Jeugdbestuur in een heuse A.J.c.-jas.

 

Op Maandag 21 september en Maandag 5 oktober is er, voor iedereen, de mogelijkheid om de bestuursvergadering te bezoeken voor vragen, opmerkingen, etc. Wij vergaderen vanaf 20.00 uur in de A.J.c.-kantine.

 

Tot slot nog een compliment aan onze F3! Zij hebben een prachtige teampagina op de A.J.c. ‘96-site met verslagen en foto's. Wellicht een idee voor onze andere elftallen?

 

Tot slot wensen wij iedereen - spelers, trainers, leiders en ouders - een fijn en sportief seizoen 2009-2010 toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Nieuwsbrief januari - februari.

 

De winterstop loopt naar zijn einde, we hebben kunnen schaatsen voor een langere periode op natuurijs, prachtig toch. Voor de kleinsten onder ons was het "de kans" om ook deze sport onder de knie te krijgen, misschien dat  het voor menigeen toch wel met vallen en opstaan was.

 

Alle spelers zijn uitgerust en zijn klaar voor de 2e competitiehelft of voor de hernieuwde indeling de zogenaamde "voorjaarscompetitie".

 

Stil gezeten heeft onze jeugd allerminst, met diverse activiteiten welke werden opgezet door de recreatie commissie.

Zo was er voor de kleinsten het kerstfeest en de zaalvoetbalmorgen in de Fakkel,   en voor de groteren het tafeltennis en het dartstoernooi. (foto's van al deze activiteiten zijn te vinden op deze site onder "fotonieuws")

Ook is er door bijna alle teams deel genomen aan het boardingtoernooi in de Lutte.

 

De 1e competitiehelft heeft voor enkele teams een mooi eindresultaat opgeleverd, helaas geen officiële kampioenschappen.

Een vermelding waard zijn de eindklasseringen van het B1 en E1 team, beiden op een fraaie 2e plaats.

Ons F1 en F2  team zijn dan wel geen officieel kampioen geworden, maar zijn beiden wel als 1e geëindigd  in de eindklassering echter met een wedstrijd meer gespeeld.

Voor deze genoemde vier teams staat er een uitdaging te wachten in de voorjaarscompetitie, door dit goede resultaat zijn zij gepromoveerd naar een hogere klasse.

Ook zijn er nog steeds enkele teams actief in de bekercompetitie.

Jongens "succes' bij het vervolg van de competitie, door goed te trainen en voor elkaar "te knokken" in de wedstrijden komen de resultaten vanzelf.

 

De voorbereidingen voor het komende voetbalseizoen 2009 / 2010 zijn alweer opgestart, dit houd in het trainers- en leidersteam bij alle elftallen weer compleet te krijgen. De 1e gesprekken zijn al geweest.

Het vinden van leiders en vlaggers  bij elk team geeft altijd de nodige problemen, denkt U hiervoor het komende seizoen de juiste man te zijn, geef dit dan door aan 1 van de bestuursleden.

Ook bestaat er natuurlijk de mogelijkheid van een duobaan, waarbij je in goed overleg met je collega een roulatieschema opzet, zodat je toch niet wekelijks aanwezig hoeft te zijn bij de wedstrijd.

 

Verder  willen we nog  vermelden dat AJC zich heeft aangeboden voor het volgen van de maatschappelijke stage, welke alle tweede klassers  van het Twents Carmel College dienen te volgen.

De leerlingen dienen plus minus 30 uur als vrijwilliger behulpzaam te zijn, zodat deze jongeren leren een bijdrage te leveren aan en verantwoordelijk te zijn voor de samenleving en andere mensen leren kennen.  

 

Afsluiten willen we met de mededeling dat we voor het komende seizoen nog enkele kandidaten zoeken welke zitting willen nemen in het jeugdbestuur, heeft U hiervoor interesse neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.
 
 
Nieuwsbrief oktober / november:

 

De competitie loopt en alles draait en wederom doen er een aantal AJc jeugdteams volop mee om het kampioenschap in hun klasse. We gaan er dan ook vanuit dat er straks wel weer 1of 2 teams gehuldigd kunnen worden. Andersom zijn er natuurlijk ook teams die het in hun poule wel erg moeilijk hebben. De leiders van deze teams kunnen dit melden bij het wedstrijdsecretariaat die halverwege de competitie de mogelijkheid heeft om teams die te zwaar zijn ingedeeld te late herindelen. Het plezier van de spelers staat altijd voorop en elke wedstrijd met grote cijfers verliezen is niet goed voor de moraal!

Gelukkig zijn op dit moment wel alle teams voorzien van de benodigde bezetting. De leiders, trainers en begeleiders zullen binnenkort in het postbakje van hun team een aantal overzichten met adressen, telefoonnummers en e-mail adressen aantreffen om het makkelijker te maken met elkaar te kunnen communiceren. Wat blijft is een grote behoefte aan extra bestuursleden voor het Jeugdbestuur van AJc, dus: vrijwilligers meldt U aan! Uw hulp kunnen we goed gebruiken!

We naderen de feestdagen (Sinterklaas, kerst) wat betekent dat de recreatiecommissie haar altijd uiterst succesvolle programma weer gaat afdraaien. Te beginnen op 22/11 met een verrassingsavond voor de A & B junioren. Op 28/11 volgt de Sinterklaasmiddag voor de mini's en F-pupillen. Op 13/12 is de traditionele kerstmiddag voor dezelfde groep jeugdleden. Op 10/1 is het jaarlijkse tafeltennistoernooi voor de E t/m C junioren en op 24/1 vindt het jaarlijkse ‘Lets Play Darts' gebeuren plaats voor de D t/m A jeugd en hun ouders.

Tussendoor dient er ook nog te worden gevoetbald en wel in de zaal!
In december doen veel teams mee met het boarding toernooi in de Lutte.
20 december: ‘s-morgens F1 en ‘s-middags E2
22 december: ‘s-morgens D2 en ‘s-middags B1
23 december: ‘s-morgens E1 en ‘s-middags C1
24 december: ‘s-morgens D1
27 december: ‘s-morgens F2
29 december: ‘s-morgens F3 en ‘s-middags C2 en 's-avonds A1
Op 17/1 kunnen de E en F teams van 09.00 - 12.00 uur van de grote zaal in de Fakkel gebruik maken.

Maar, eerst nog de wedstrijden vóór de winterstop. We gaan een tijd tegemoet waarin de weersomstandigheden slechter zullen worden met als mogelijk gevolg afgelastingen van wedstrijden. Het advies aan leiders, begeleiders maar ook aan ouders en spelers zelf is om goed te kijken naar de AJc '96 Teletekst pagina op RTV Oost (pagina 472, voor specifieke afgelastingen) en pagina 603 van NOS teletekst (op Nederland 1,2 of 3) voor complete afgelastingen.

Rest ons de trotse melding dat Laika Boerrigter op 31/10 jl. de eerste training bij de FC Twente meisjes onder 13 heeft gehad. We hopen uiteraard dat Laika nog heel lang bij AJc '96 blijft spelen maar zouden het ook prachtig vinden als ze het heel ver weet te schoppen bij FC Twente! Succes Laika!


Voor reacties, vragen, e.d.: E-mail: [email protected]


 
Nieuwsbrief augustus / september:

 

Het seizoen is weer begonnen en we kunnen vol trots melden dat we er in geslaagd zijn voor elk team trainers en begeleiders te vinden. Iets wat in deze tijd steeds moeilijker wordt.

Wel is de vorm van begeleiding langzaam maar zeker iets aan het veranderen. Daar waar je vroeger een trainer, een leider en voor de ‘grote veld' teams een grensrechter kon aanstellen, zijn we nu in enkele gevallen aangewezen op ‘2 trainers die elkaar afwisselen' bij een team of ‘een groepje trainers' voor een team, waarbij onderling wordt afgesproken wie welke training voor zijn rekening neemt. Hetzelfde geldt voor leiders en grensrechters. Ouders vinden het veelal een te grote belasting om op vaste dagen iets te moeten doen. Om jullie een idee te geven: we hebben vanwege het ontbreken van begeleiding bij de A2, C1, C2 en D2 de ouders per brief uitgenodigd voor een extra ‘ouderavond' op 20 augustus jl. Aantal verzonden uitnodigingen: ca. 50, opkomst: 7. Wel heel erg blij waren we met de bereidheid van deze 7 personen om iets te willen doen in de begeleiding van de teams. Helaas was er van de C1 (!) niemand aanwezig zodat we de problemen bij dit team nog niet definitief konden oplossen.

 

Hetzelfde geldt voor de vacatures binnen het Jeugdbestuur: het lukt ons nog steeds niet de vertrokken bestuursleden te vervangen. Het overgrote deel van alle mensen die we hiervoor gepolst hebben (inmiddels meer dan 40!) geven aan dat men het een te grote belasting vindt om elke 14 dagen te moeten vergaderen of (als je praat over de vervanging van Aard als wedstrijdsecretaris) veel tijd thuis te moeten besteden aan het regelen van zaken voor AJc.

Jammer en voor de overgebleven bestuursleden een (te) zware extra belasting.

We zullen volop blijven rondkijken naar kandidaten. Het vinden van een wedstrijdsecretaris heeft daarbij prioriteit want we hebben Aard bereid gevonden tot 31/12 nog een deel van zijn taken te blijven uitvoeren, maar na 31/12 is het echt afgelopen en moeten we een vervanger hebben gevonden.

 

Om een ieder bekend te maken met wat er speelt binnen de jeugdafdeling van AJc hebben we besloten het aantal inloopavonden uit te bereiden met 4 stuks tot eind december, te weten op:

8/9, 6/10, 3/11 en 1/12. U bent dan welkom vanaf 20.00 uur. Daarnaast zijn er op zaterdag altijd JB-leden aanwezig die met vragen bestookt mogen worden. Vragen stellen per -mail is natuurlijk ook altijd mogelijk de adressen staan in het informatieboekje of op de site.

 

De begeleiders zouden we willen verzoeken de tassen met tenues te controleren op aanwezigheid van voldoende tenues, aanvoerdersband en waterzak met spons en drinkbekers.

Indien iets niet aanwezig is gaarne even een mailtje naar ondergetekende zodat we kunnen zorgen voor aanvulling.

 

We hebben het plan opgevat in mei 2009 een open dag te organiseren. Ideeën en suggesties zijn uiteraard van harte welkom! Ook hier geldt: graag even een mailtje naar ondergetekende.

De Voetbalschool start weer op 3 september a.s. en wordt weer geleid door Erik Hellegers.

 

Ten slotte een goed bericht: er valt een sterke groei te melden in het aantal (jonge) jeugdleden binnen AJc'96. De laatste weken hebben zich een kleine 20 nieuwe F'jes en Mini's aangemeld wat er al toe geleid heeft een extra F team (F4) in te schrijven voor de competitie.

 

Het Jeugdbestuur wenst alle teams heel veel succes in de diverse competities!

We hopen weer net zoveel kampioenen te mogen begroeten als het afgelopen seizoen.

 

Voor reacties, vragen, e.d.: E-mail: [email protected]

 
 
Nieuwsbrief Juni/Juli 2008

Het seizoen zit erop en dit betekent dat alle spelers weer gaan genieten van de zomerstop. Het jeugdbestuur zit echter niet stil en is druk in de weer geweest om alle positie op het gebied van trainers, leiders en grensrechters weer in te vullen. Voor de "selectie" teams blijkt dit vaak relatief makkelijk te gaan, maar vooral voor de overige teams kost het veel moeite en tijd om bij ieder team de juiste begeleiders te vinden. Het jeugdbestuur doet hierom nogmaals een verzoek om u aan te melden voor iedere vorm van vrijwilligerswerk. Wij horen graag van u
Vorig jaar oktober is het jeugdbestuur begonnen met het maandelijks publiceren van de nieuwsbrief. De bedoeling van deze nieuwsbrief was om iedereen die zich interesseert voor de jeugd van AJc op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen AJc. Tot en met februari is de nieuwsbrief gepubliceerd. Hierna is het stil geworden rond de nieuwsbrief. Het jeugdbestuur heeft e.e.a. geëvalueerd en is van mening gekomen om toch verder te gaan met het publiceren van de nieuwsbrief. De frequentie waarmee dit gaat gebeuren wordt echter aangepast. Vanaf heden zal de nieuwsbrief om de maand gepubliceerd worden op het internet.
 
Voetbaltechnische Zaken
Marijn Winkelhuis
Jeugdcoördinator
e-mail: [email protected]
Overige
Bram Lefers
Vertegenwoordiger Jeugdbestuur
e-mail: [email protected]
 
(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)
 
 
Nieuwsbrief februari 2008 Upload hier een printexemplaar:nieuwsbrief februari 2008

De Winterstop zit er weer op. In de winterstop zijn er verschillende activiteiten voor onze jeugdleden georganiseerd, die behoorlijk tot zeer goed bezocht werden. We moeten hierbij weer een flink compliment maken aan de Recreatiecommissie die er altijd weer voor zorgt dat de verschillende activiteiten goed georganiseerd en vlekkeloos verlopen. De foto's die bij de verschillende activiteiten zijn gemaakt (waarvoor dank aan Marion) kun je terugvinden op de site van AJc.

De tweede competitiehelft zal weer in het teken staan van het voetballen. Verscheidene teams zijn opnieuw ingedeeld om het niveauverschil tussen teams zo klein mogelijk te houden. Zoals al eerder vermeld staat het beter maken van spelers voorop. Dit wil niet zeggen dat de prestaties niet belangrijk zijn, maar om op een hoger niveau te komen is het belangrijk om spelers individueel beter te laten presteren. Bij de kleinsten staat hierbij de techniek voorop. De techniek vormt de basis voor elke voetballer.

Het jeugdbestuur is druk bezig om alle posities voor het seizoen 2008-2009 in te vullen. Het ligt in de bedoeling om de trainers voor de selectieteams (A1, B1, C1 en D1) z.s.m. te presenteren. Ook voor de niet-selectieteams is het de bedoeling om z.s.m. alle posities in te vullen. Toch blijkt het moeilijk om hier kandidaten voor te vinden, terwijl dit voor AJc de grootste en even belangrijke groepen zijn. Het zou mooi zijn dat ook deze voetballers de trainingen krijgen die zij verdienen, dus: bied jezelf aan voor een functie, of zeg ja als je gevraagd wordt.

Oh ja, nog even aandacht voor de voetbalschool: de aanvangstijden zijn gewijzigd!

14.30 tot 15.30 uur                    
oudste F jeugd en E groep          
7 t/m 10 jaar
16.00 tot 17.00 uur                    
D en C jeugd en keepers             
11 t/m 14 jaar
17.00 tot 18.00 uur          
B en A groep                              
15 t/m18 jaar
 

 

Voetbaltechnische Zaken

Marijn Winkelhuis

Jeugdcoördinator

e-mail: [email protected]

 

Overige

Bram Lefers

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur

e-mail: [email protected]

 

(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)

 

 
Nieuwsbrief december 2007

E1 Proficiat! Kampioenen! Voor een groot deel van de spelersgroep is dit het 5e kampioenschap! We mogen als vereniging heel trots zijn op deze uitstekende lichting die het weer geflikt hebben ons AJc een kampioenschap te brengen. Ditmaal in de 1e klasse! Grote klasse. Helaas ging het feestje (dat gepland was voor afgelopen zondag met een voorwedstrijd bij AJc 1 tegen DSVD) door de weersomstandigheden nog even niet door, maar van uitstel komt in dit geval zeker geen afstel. Nadere informatie volgt.

Op maandag 17 december begint de winterstop. Dit betekent dat de jeugdteams in de week vanaf maandag 10 december de laatste trainingen afwerken. De trainingen worden hervat vanaf maandag 14 januari 2008. Zaterdag 15 december a.s. is de laatste wedstrijddag voor deze winterstop, behoudens voor de B1 die op 22 december haar laatste wedstrijd speelt. Het programma voor deze dag staat keurig vermeld op teletekst en elders op deze AJc-website.

AJc zal na de winterstop een extra team gaan inschrijven. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om het nieuwe jaar te gaan starten met 3 F-teams. Het aantal aanmeldingen bij de jongste jeugdleden stijgt gestaag en dat is een positieve ontwikkeling.

Het totale winterprogramma voor de AJc jeugd ziet er als volgt uit:

 • 15 december: laatste wedstrijddag voor de winterstop (programma: zie elders)
 • 15 december 14.00 uur: kerstmiddag F-jeugd en Mini pupillen
 • 22 december: Boarding toernooi de Lutte (sporthal Luttermolenveld) voor:

-        F1      van 09.00 - 12.30

-        F2      van 13.45 - 17.00

 • 22 december: de Fakkel voor onderling voetbal (begeleiding door eigen leiders!):

-        D2      van 10.00 - 11.00 uur

-        B2      van 11.00 - 12.00 uur

 • 22 december: inhaalwedstrijd B1. Info volgt z.s.m.
 • 24 december: Boarding toernooi de Lutte (sporthal Luttermolenveld) voor:

-        E1      van 09.00 - 12.30 uur

-        C2      van 13.45 - 17.00 uur

 • 27 december: Boarding toernooi de Lutte (sporthal Luttermolenveld) voor:

-        E2      van 09.00 - 12.30 uur

-        D1      van 13.45 - 17.00 uur

 

 • 28 december: Boarding toernooi de Lutte (sporthal Luttermolenveld) voor:

-        E3      van 09.00 - 12.30 uur

-        C1      van 13.45 - 17.00 uur

-        A1      van 18.30 - 22.00 uur

 • 29 december: Boarding toernooi de Lutte (sporthal Luttermolenveld) voor:

-        B1      van 13.45 - 17.15 uur

 

 • 5 januari: 16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie AJc Kantine
 • 6 januari: 10.00 uur: Boerenkoolvoetbal voor B-jeugd en senioren
 • 12 januari: 10.00 uur: Tafeltennistoernooi voor C1-C2-D1-D2-E1-E2-E3-E4
 • 12 januari: oefenwedstrijden voor de F-jeugd op kunstgras

-        Oldenzaal F1     -         AJc F1         10.00 uur

-        Oldenzaal F2     -         AJc F2         10.00 uur

-        Tubanters F6     -         AJc F3         09.00 uur

 • 19 januari: Dartstoernooi, 's-morgens voor ouders, 's-middags voor jeugdleden.
 • 19 januari: oefenprogramma voor E en F jeugd (zie t.z.t. teletekst of website AJc)
 • 26 januari: inhaalprogramma (wedstrijden oorspronkelijk voor 8 december)

 

Zo, dat was het. Wij wensen jullie namens het Jeugdbestuur hele fijne kerstdagen, een goede kerstvakantie (eet niet teveel !) en een goed en gezond 2008 !

 

Voetbaltechnische Zaken

Marijn Winkelhuis

Jeugdcoördinator

e-mail: [email protected]

 

Overige

Bram Lefers

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur

e-mail: [email protected]

 

(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)

 

 
Nieuwsbrief November 2007

Het seizoen is inmiddels in volle gang. De meeste teams ( E en F pupillen) hebben de (najaar-) competitie er bijna op zitten. Deze ploegen zullen na de winterstop opnieuw worden ingedeeld. Het doel hiervan is om alle teams na de winterstop op een meer gelijkwaardig niveau te laten spelen.

Inmiddels heeft ons belofteteam (onder de 21 jaar) de eerste wedstrijd erop zitten. Vanuit het eerste team, het tweede team en uit de B juniorenteams is een groep samengesteld van 20 spelers. Per wedstrijd wordt bekeken welke spelers mee zullen spelen. Het is de bedoeling om elke maand een wedstrijd te spelen. Door het spelen van dit soort wedstrijden wordt de stap voor een jonge speler vanuit de jeugd naar onze selectieteams makkelijker gemaakt.

Inmiddels zijn we ook geconfronteerd met een tegenvaller. Een tijdje terug heeft onze C2 trainer besloten te stoppen met het trainen van deze groep. Voor Ajc'96 is dit een flinke tegenvaller, maar het jeugdbestuur accepteert de beslissing van de trainer. Het jeugdbestuur is druk doende om deze plek op te vullen zodat op korte termijn een nieuwe trainer voor de groep komt te staan. In de tussentijd zal het jeugdbestuur er alles aan doen dat deze groep twee keer in de week kan blijven  trainen en dat het team op zaterdag de wedstrijden kan blijven spelen.

Tevens zijn we een tijdje terug geconfronteerd met een aantal vernielingen op ons sportpark gepleegd door onze jeugdleden. De leden die hiervoor verantwoordelijk waren, zijn bij het jeugdbestuur bekend. Het jeugdbestuur heeft hiervoor in haar ogen dan ook de bijbehorende maatregelen getroffen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen die bij AJc betrokken is de naam van de club op de juiste manier propageert.

Nog even en dan begint de winterstop weer. De recreatiecommissie en wedstrijdsecretaris zijn dan ook weer druk geweest om te proberen zoveel mogelijk activiteiten te plannen, zodat er bijna elke week wel wat te doen is bij en rond ons sportpark. AJc zal u via Internet, teletekst en via de leiders zoveel mogelijk op de hoogte houden van de geplande activiteiten.

Voetbaltechnische Zaken

Marijn Winkelhuis

Jeugdcoördinator

e-mail: [email protected]

 

Overige

Bram Lefers

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur

e-mail: [email protected]

 

(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)

 

 
 
Nieuwsbrief oktober 2007.

 

 

Alle jeugdteams zijn inmiddels gestart in de diverse competities. Dit gaat zoals altijd gepaard met blije en minder blije gezichten, want er wordt helaas niet altijd gewonnen.

We proberen de teams zoveel mogelijk ingedeeld te krijgen in klassen met tegenstanders van gelijke sterkte zodat ‘evenwichtige' uitslagen kunnen worden behaald. Dit lukt echter niet altijd. Soms komen teams in hun klasse teams tegen die gewoon veel sterker zijn of juist veel minder sterk. In incidentele gevallen komt het voor dat een team met ogenschijnlijk alleen maar superteams is ingedeeld, waardoor wekelijks met grote cijfers wordt verloren of gewonnen. Hier valt (helaas) meestal op de korte termijn niet veel aan te doen. In de winterstop kan dan een herindeling worden aangevraagd. Wat echter veel belangrijker is dan winnen of verliezen is de lol in het voetbal, de ontwikkeling van de spelers en het beter worden van de teams. We hoeven niet persé ieder jaar kampioen te worden. Ook van nederlagen kun je veel leren!

 

De eerste ouderavond van dit jaar was succesvol te noemen!

We hebben prima met de aanwezige ouders van gedachten kunnen wisselen en ook heeft de avond een aantal actiepunten opgeleverd waar wij als jeugdbestuur zeker de nodige aandacht aan zullen besteden, zoals:

§       Trainers / leiders zouden zich bij hun aanstelling moeten verplichten de principes van ‘Kanjers in de sport' na te leven. Dit zou in het contract opgenomen en bij besprekingen duidelijk naar voren gebracht moeten worden.

§       Omdat er nog steeds een probleem is bij de begeleiding van de C2 wordt voorgesteld een aparte avond te organiseren waarin dit probleem kan worden besproken.

§       We zullen ons best moeten doen om ouders al in een vroeg stadium proberen te betrekken bij het wel en wee van hun kind en hen aldus vroegtijdig te enthousiasmeren voor een rol in de begeleiding van een team. Hiermee kan al worden begonnen bij de mini's.

§       AJc'96 zou stageplaatsen kunnen aanbieden bij middelbare en hogere scholen. Op deze scholen is een stage een verplicht vak.

§       Bij de eerste training van m.n. de kleinere teams zouden ook de ouders uitgenodigd moeten worden om te komen kijken. Eventueel zou hier voor de ouders een wedstrijdje tegen de kinderen of onder elkaar aan gekoppeld kunnen worden. Dus ook de ouder in een vroeg stadium betrekken bij een team.

 

Deze avond geeft zeker aanleiding voor een vervolg, waarbij we uiteraard hopen dat de opkomst nog hoger zal zijn.

 

In de komende herfstvakantie staan er voor de jeugd van AJc'96 een 2-tal activiteiten gepland. Zo is er voor de C-jeugd de scheidsrechterscursus op woensdag 17 oktober. Op deze dag zal een eredivisie scheidsrechter trachten onze C-jeugd de beginselen van het scheidsrechtersvak bij te brengen en hen daarmee zo enthousiast te maken dat zij op de zaterdagen de E / F jeugd zouden kunnen én willen gaan fluiten.

 

Op vrijdag 19 oktober vindt het jaarlijkse Jeugd Voetbal Festijn plaats. Thema hiervan is: "AJc neemt zijn vriendje mee". Jeugdspelers van AJc kunnen hierbij een vriendje meenemen. Deze mag bij een andere club spelen maar ook vriendjes die nog niet bij een club zitten zijn zeer welkom. Wel mag iedere jeugdspeler slechts 1 vriendje opgeven op het formulier dat hij van zijn leider heeft meegekregen. Het wordt ongetwijfeld een leuke en leerzame dag voor onze jeugdleden.

Nog even dit: het komt nog steeds voor dat jeugdleden op trainingsavonden maar ook op de zaterdag verstek laten gaan zonder zich af te melden. DIT LEVERT TRAINERS, LEIDERS EN TEAMGENOTEN GROTE PROBLEMEN OP.

Dus: bij verhindering graag even tijdig een telefoontje naar je trainer (voor trainingen) of je leider (voor wedstrijden) zodat tijdig vervanging kan worden geregeld.

 

Het jeugdbestuur hoopt ook met deze nieuwsbrief zoveel mogelijk openheid van zaken te geven en met behulp van uw vragen en suggesties AJc naar een hoger plan te tillen.

 

Voor vragen en suggesties:

 

Voetbaltechnische Zaken

Marijn Winkelhuis

Jeugdcoördinator

e-mail: [email protected]

 

Overige

Bram Lefers

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur

e-mail: [email protected]

 

(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief September 2007

 

Zoals al in het infoboekje heeft gestaan zal het jeugdbestuur van AJc u op de hoogte houden van een aantal zaken d.m.v. deze link op de site. Het jeugdbestuur is van mening dat hierdoor een groot aantal onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Zoals ook al in het infoboekje staat zullen onderstaande mensen reageren op de door via e-mail gestuurde opmerkingen. Voor een enkele opmerking zult u een persoonlijk antwoord krijgen en als meerde personen uitleg over een onderwerp willen zal dit in de volgende nieuwsbrief besproken worden.

AJc zal komend seizoen uitkomen met 2 B-, 2 C-, 2 D-, 4 E-, 2 F-teams en een aantal mini's. Overal zijn tot op dit moment voldoende spelers. Bij de F-groep is het zelfs zo, dat als er nog een 3-tal spelers bij zullen komen, AJc een derde F-team kan maken. We gaan daarbij uit van minimaal 8 spelers per team. Aan u de uitdaging om voor dit drietal te zorgen. De B-groep is t.o.v. het infoboekje kleiner geworden doordat 2 nieuwe leden toch nog hebben afgehaakt.

De indelingen zijn gedaan volgens de leeftijdsgrenzen van de KNVB. In de B-groep zitten een aantal dispensatiespelers, die eigenlijk in de A moeten uitkomen. Ook zitten er een aantal F-spelers in de E-groep. Dit was nodig om ervoor te zorgen dat we 4 E-teams konden maken.

Inmiddels zijn alle jeugdteams begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor iedere groep is het jeugdbestuur erin geslaagd om vroegtijdig een trainer te vinden. Vooral om begeleiding van de niet-prestatie teams is het jeugdbestuur nog op zoek naar een leider of grensrechter. Zo zoeken we nog steeds naar een leider voor de C2 en grensrechters voor de B2, de D1 en de D2. Mocht u hier nog interesse in hebben dan kunt u dit melden bij 1 van onderstaande mensen. Het jeugdbestuur zal hierop graag contact met u zoeken.

Op de zaterdagen is het de bedoeling dat er altijd iemand van het jeugdbestuur aanwezig zal zijn. In het verleden is dit ook altijd zo geweest, maar misschien niet bij iedereen bekend. Mocht u dus zitten met een dringende vraag of verzoek dan zal er normaal gesproken altijd iemand aanwezig zijn.

 

Oh ja, nog even over de voetbalschool: deze is weer begonnen!

Dit betekent dat vanaf nu iedere woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 17.30 uur AJc leden en hun vriendjes welkom zijn bij AJc voor het volgen van een professioneel geleide training op elk nivo! Uiteraard geldt dit ook voor keepers! Kijk even op de AJc site naar het tijdstip voor je eigen leeftijdsgroep. Probeer hiermee vriendjes en vriendinnetjes over te halen naar AJc te komen.

Graag willen we een ieder er ook nog even wijzen dat het ontzettend belangrijk is om je, indien je echt niet aanwezig kunt zijn, tijdig af te melden bij je leider voor wedstrijden of je trainer voor de trainingen.

Dit geldt uiteraard ook voor leiders op een leidersavond en trainers op een trainersavond. Op de 1e leidersavond van dit seizoen werd slechts 50% van de teams door een leider vertegenwoordigd. Dat kan beter!

Volgende kans: ouderavond op 19 september a.s. om 20.00 uur !

 

Het jeugdbestuur hoopt op met deze nieuwsbrief zoveel mogelijk openheid van zaken te geven en met behulp van uw vragen en suggesties AJc naar een hoger plan te tillen.

 

Voetbaltechnische Zaken

Marijn Winkelhuis

Jeugdcoördinator

e-mail: [email protected]

 

Overige

Bram Lefers

Vertegenwoordiger Jeugdbestuur

e-mail: [email protected]

 

(reageren onder vermelding van naam, e-mailadres en relatie met AJc)


  
     
 
 

Agenda
 
 
Sponsoren van AJC'96
 
Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser