Informatie


 

Ledenadministratie:

Enkele richtlijnen om lid te worden van de sportvereniging A.Jc '96

U kunt zich digitaal aanmelden via de pagina : Aanmelden 

 

 

Contactpersoon ledenadministratie: 

 

Geert Jonker

Telefoon: 053-5385264

Email: [email protected]

 

 

Leeftijdscategorieën seizoen 2015 / 2016

A-junioren: geboren in 1997 / 1998

B-junioren: geboren in 1999 / 2000

C-junioren: geboren in 2001 / 2002

D-pupillen: geboren in 2003 / 2004

E-pupillen: geboren in 2005 / 2006

F-pupillen: geboren in 2007 / 2008

Mini-pupillen: geboren in 2009 / 2010

 

(Meisjes die uitkomen in jongenscompetities mogen maximaal één jaar ouder zijn)

 

Ieder nieuw jeugdlid mag gratis 1 maand mee trainen met zijn leeftijdsgenoten.

 

 

Contributie:

Indien men zich aanmeldt als lid is men het gehele verenigingsjaar, lopende van 1 juli tot 30 juni van enig jaar, contributie verschuldigd.

 

De contributie wordt ieder jaar aangepast met het index cijfer. (laatste aanpassing 20 november 2023)

 

De contributie per 1 januari 2015 per kwartaal bedraagt:

 

Mini's `  € 10.00

F-E leden  € 29,50

D-C leden  € 31,75

B-A leden  € 38,50

Seniorenleden  € 54,50

Zaalvoetbal senioren  € 42,-

Veld- en zaalvoetbal sen    72,50

Rustend € 24,-

Darters € 12,-

 

Een dartend én voetballend lid betaald enkel de contributie als voetballend
lid.

 

De contributie wordt automatisch via machtiging geïnd in het begin van het kwartaal.

 

 

Wedstrijden:

Iedereen die aan de competitie wenst deel te nemen dient lid te zijn van S.V. AJc'96 en de KNVB.(of DVO bij darts)

Indeling in een jeugdteam geschiedt door of namens het jeugdbestuur.

Indeling in een dartsteam geschiedt door de dartcommissie . Opgave vóór de nieuwe wintercompetitie. Tijdens de competitie kan men zich alleen nog na de eerste helft (kerstperiode) aansluiten bij de DVO .

 

 

Spelerspas:

Jeugdspelers vanaf de leeftijdsgroep D pupillen, dienen in het bezit te zijn van een spelerspas. Deze wordt door de vereniging verstrekt na betaling van € 2.50 en het inleveren van een recente pasfoto.

 

 

Afmelden kan alleen via:

[email protected]

of

Ledenadministratie sv. AJc'96

Postbus 70

7580 AB Losser

 

 

Agenda
Dropping
06 november 2023

Jaarvergadering veteranenafdeling
20 november 2023

Kerstbakjes maken
10 december 2023

Kerstkaarten
14 december 2023

Kerstbingo
18 december 2023

Boerenkoolvoetbal
03 januari 2016 
 
Sponsoren van AJC'96
 
Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser