Kanjers in de sport


 

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de jeugdafdeling van AJc'96

 

Er bestond behoefte aan een meer gestructureerde aanpak van de jeugdopleiding binnen de

s.v.AJc'96. Net als bij vele andere verenigingen neemt de jeugd een zeer grote plaats in wat het (gelukkig toenemend) aantal leden betreft. De jeugd verdient daarom bijzondere aandacht.

 

Derhalve is door de Technische commissie een nieuw jeugdplan opgezet.

De doelstelling van dit plan is het ontwikkelen van een vaste opbouw c.q. rode draad m.b.t. trainingsstof, begeleiding en wedstrijdopvatting. Hierbij wordt  rekening gehouden met niveau en leeftijd.

Er wordt gestreefd naar een hoger voetbalniveau, naar een goede mentaliteit en een ruime mate van discipline. Daarbij blijft van groot belang dat de jeugdleden spelvreugde en plezier hebben.

Een interne trainingscursus heeft inmiddels plaatsgevonden.

De invoering van de methode ‘Kanjers in de sport' binnen de jeugdafdeling van AJc'96 is daarbij een belangrijke en logische aanvulling.

Het is een methode die gericht is op het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de teamspirit en het omgaan met conflicten.

Met de kanjersmethode maakt de vereniging duidelijke afspraken over hoe we omgaan met probleemgedrag en conflicten.

Niet alleen voor de trainers, begeleiders en jeugdleden maar ook voor de ouders is het belangrijk dat er bij de spelers volgens deze afspraken gehandeld wordt.

Er zijn 6 kanjerafspraken waar de spelers geleerd worden zich aan te houden.

 

  • 1. We helpen elkaar
  • 2. We vertrouwen elkaar
  • 3. We lachen elkaar niet uit
  • 4. Niemand speelt de baas
  • 5. Niemand doet zielig
  • 6. We hebben respect voor onszelf en elkaar

 

Ad 1. We helpen elkaar.

Dat is in iedere teamsport de basis voor een goede samenwerking binnen een team, samen de training uitzetten en weer opruimen. Maar ook elkaar helpen om te winnen of een verlies te verwerken.

Ad 2.We vertrouwen elkaar.

Als je elkaar niet kunt vertrouwen kun je ook niet samen werken. Er ontstaat dan geen goede sfeer in het team. Dus zorg dat je te vertrouwen bent en durf anderen te vertrouwen

Ad 3.We lachen elkaar niet uit.

Lachen en plezier hebben en maken in de sport is heel belangrijk. Maar we lachen elkaar niet uit dat geeft een onveilig gevoel.

Ad 4. Niemand speelt de baas.

Als een iemand de baas gaat spelen ontstaan er al snel problemen , in een teamsport kan dat niet.

 

Ad 5.Niemand doet zielig.

Als iets niet lukt is dat niet erg maar, blijf daar niet in hangen ,ga er iets aan doen

Ad 6. We hebben respect voor onszelf en de anderen.

Je geeft respect en je verdient respect. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je medespelers, de, tegenstanders ,de scheidsrechter , de trainers en de leiders.

 

De invoering van de kanjerafspraken gaat volgens een methode. Iedereen die betrokken is binnen de jeugdafdeling, dus ook de ouders hebben daarin hun verantwoordelijkheid.

 Alleen samen lukt het om van AJc'96 een veilige voetbalvereniging te maken waarbinnen ieder kind zich prettig voelt, plezier heeft en zich daardoor beter kan ontwikkelen.

 

In het komende seizoen zullen wij, jeugdbestuur en TC, hieraan speciale aandacht geven.

 

 

EHBSO en vertrouwenspersonen binnen s.v. AJc ‘96

 

Naast het nieuwe jeugdplan, dat door de technische commissie is opgezet, is er ook behoefte aan kennis en kunde op het gebied van de EHBO. Oftewel bij sport: EHBSO (Eerste hulp bij sportongevallen).

Het is belangrijk dat uw kind bij s.v. AJc '96 in goede handen is qua technische en tactische voetbalvaardigheden, maar het is even belangrijk dat uw kind ook de juiste verzorging en advisering krijgt in geval van blessures, die tijdens de training en de wedstrijden kunnen ontstaan.

Tijdens het fantastische AJc Tournement bleek hoe belangrijk goede en adequate EHBSO is. De blessures varieerden van bloedneuzen, open wondjes, kneuzingen en verstuikingen en ook door de hitte bevangen spelers. Door deskundige behandeling en advisering is langdurige uitschakeling van spelers voorkomen.

Het herkennen en het juist behandelen van sportblessures voorkomt langdurig of blijvend letsel. Daarom is er in de technische commissie ook een medisch deskundige opgenomen. Door zijn opleiding en ervaring als fysiotherapeut/verzorger is er een protocol opgesteld waarin de meest voorkomende voetbalblessures zijn opgenomen. Hoe te herkennen en nog belangrijker: hoe te behandelen?

De trainers en begeleiders krijgen dit protocol toegestuurd en er wordt ook scholing gegeven. Tevens komt er in de teamtas een verkorte, geplastificeerde uitgave van het EHBSO-protocol, zodat er snel en adequaat kan worden opgetreden. Zodat uw kind bij onze vereniging in goede handen is.

Tevens is Rene Böhnke, verzorger  van het eerste elftal, op donderdagavond vanaf +/-  19.30 uur beschikbaar voor de jeugdspelers die blessures hebben. Hij bekijkt de blessure en kan die behandelen of stuurt de speler door naar Fitpunt, naar fysiotherapeut Arthur Fedder.

 

Vertrouwenspersonen binnen s.v. AJc '96.

 

Er zijn twee vertrouwenspersonen bij s.v. AJc'96. Dat zijn Frans Droste (06-51331653) en Freddie Roelfsema (06-22414448).

Zij observeren het individuele en gezamenlijke gedrag van kinderen. Ook worden trainers en begeleiders geschoold in het signaleren van veranderend gedrag van een kind. Dit kan op problemen duiden bij kinderen op de voetbal of in de thuissituatie. Bij kinderen kan bijvoorbeeld pestgedrag of agressie voorkomen. Dit wordt door s.v.AJc'96  niet geaccepteerd. Wij werken bij s.v.AJc'96 met kanjers in de sport en daar hoort dit gedrag niet bij.

Bij signalering van dit gedrag worden er gesprekken aangegaan met de betrokken personen om te achterhalen waarom een kind zich zo gedraagt en om het ongewenste gedrag te stoppen. Zodat ieder kind plezier houdt in het voetbal.

Indien ouders ongewenst gedrag signaleren dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde vertrouwenspersonen.

 

Agenda
Dropping
06 november 2023

Jaarvergadering veteranenafdeling
20 november 2023

Kerstbakjes maken
10 december 2023

Kerstkaarten
14 december 2023

Kerstbingo
18 december 2023

Boerenkoolvoetbal
03 januari 2016 
 
Sponsoren van AJC'96
 
Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser