Gedragsregels/reglementen etc


Op deze pagina vindt u een aantal te downloaden documenten betreffende reglementen en gedragscodes zoals die door  Ajc'96, de KNVB  en DVO zijn opgesteld.

 

 
Informatie

 

Communicatie

Gedurende het seizoen verschaffen wij informatie via een aantal kanalen:

  • De website van AJc ´96, www.ajc96.nl
  • Teletekstpagina 472 van TV Oost (het meest actueel)
  • De huis-aan-huis bladen, zoals "Het Losserjournaal" en "De Nieuwe Dinkellander"
  • De publicatieborden in onze sportkantine

Het jeugdbestuur wil graag op een open manier communiceren met (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers. Zo wil het jeugdbestuur duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheid wegnemen.

 

Afmelden trainingen en wedstrijden

Indien een jeugdlid niet aan een training kan deelnemen, dan graag tijdig afmelden bij de trainer. Wanneer een jeugdlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dan graag ruimschoots voor de zaterdag afmelden bij de trainer/coach van het team.

 

Scheenbeschermers

Het dragen van scheenbeschermers is door de K.N.V.B. verplicht gesteld. Het jeugdbestuur onder- streept deze maatregel zowel tijdens trainingen als wedstrijden om zodoende het risico van blessures te verminderen.

 

Hygiëne

Het douchen na een training en wedstrijd is verplicht. Ook het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht.

 

Blessures

Bij AJc '96 hebben wij de beschikking over een medisch verzorger: Rene Bohnke. Hij is iedere dinsdag- en donderdagavond op ons sportcomplex. Ook jeugdleden kunnen bij blessures gebruik maken van zijn diensten.

 

Vernielingen

Het Jeugdbestuur doet een dringend beroep op u om uw zoon/dochter er van te doordringen dat vernielingen aan of op het sportcomplex zinloos zijn en soms veel geld kosten. Indien een lid vanAJc '96 betrapt wordt op opzettelijke vernielingen zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht bij het lid of diens ouder(s)/verzorger(s).

 

Speeltuin

Het gebruik van de speeltuin en de daarin geplaatste speeltoestellen is op eigen risico. De speeltuin is voor kinderen t/m 10 jaar.

 

Ledenadministratie

De leden van AJc '96 zijn het gehele jaar contributieplichtig. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Contactpersoon betreffende de ledenadministratie is Tjeerd Stamborg. Zijn contactgegevens staan verderop de site. 

Fair Play

Wij, als AJc '96, hebben een goede naam hoog te houden en doen daarom een dringend beroep op alle ouders om mee te helpen deze naam te behouden. Wij houden ons dus ook aan de Kanjer regels welke in de inleiding genoemd zijn.  Laat het coachen over aan de trainer(s) en/of de leider(s). Ouders en supporters dienen dan ook achter de omheining te blijven en niet op het veld. Ook dienen wij ons te onthouden van kritiek op scheidsrechters en grensrechters.

Kleedkamers

Het jeugdbestuur huldigt het standpunt dat de jeugdteams na gebruik de kleedkamers bezemschoon achterlaten.

 

Kantine

Aan jeugdleden van 16 jaar of jonger worden geen alcoholische dranken verkocht. Op de zaterdag tot 14.00 uur worden  er geen alcoholische dranken geschonken. Roken in onze sportkantine is verboden.

 

Kleding wassen

Het jeugdbestuur doet een beroep op alle ouders/verzorgers om mee te helpen met de verzorging van de kleding. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het 2 of 3 keer per seizoen wassen van het tenue van het team waarin uw zoon/dochter speelt.  Voetbalsokken worden niet meer verstrekt door AJc '96. Deze moeten zelf aangeschaft worden. De voetbalsokken kunnen aangeschaft worden bij SportInn in Losser.

 

Vervoer

Een groot probleem voor de begeleiding van de teams is soms het vervoer naar uitwedstrijden. Het jeugdbestuur doet een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de jeugdleiders te helpen bij dit probleem door ook regelmatig mee te rijden.

 

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen - voetbalschoenen, broeken en jasjes, badslippers, etc. worden (tijdelijk) bewaard in het materiaalhok.

 

Gele- en rode kaart, schorsing

De kosten van een gele- en/of  rode kaart zijn voor rekening van de desbetreffende speler.

Indien een speler voor langere tijd  geschorst is mag hij niet spelen in een ander team.

 

De spelerspas

Alle spelende K.N.V.B.-leden beschikken sinds januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd de F en E-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen.  Indien een speler geen pas kan overhandigen, mag hij niet spelen.  Bij toch spelen zonder pas is de boete van de KNVB voor eigen rekening.  Scheidsrechters en leiders controleren voor de wedstrijd de pasjes.

 

De competitieindeling

Op www.voetbal.nl is een site speciaal gericht op ons district. De nieuwe indelingen van de jeugd zijn hier te vinden.


 Spelregels gebruik kunstgras.

 

Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters  (in wedstrijdverband of tijdens de training).


Toeschouwers moeten achter de  afrastering  blijven.


Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.

Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen.


Verboden voor honden of andere dieren.


 Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).


 Geen glaswerk op en rondom het veld.


Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.


 Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.

 
 Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval,dit geldt voor het hele terrein.
Geen doelen slepen over het kunstgras. Til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.

 

s.v AJc'96 is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de rubberkorrels.
Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.


In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij sneeuw en bij temparaturen boven 0   graden celsius.
Na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld.

Bij twijfelsituaties eerst  bestuur raadplegen.

  

EHBSO en vertrouwenspersonen  s.v. AJc ‘96

 

Naast het nieuwe jeugdplan, dat door de technische commissie is opgezet, is er ook behoefte aan kennis en kunde op het gebied van de EHBO. Oftewel bij sport: EHBSO (Eerste hulp bij sportongevallen).

Het is belangrijk dat uw kind bij s.v. AJc '96 in goede handen is qua technische en tactische voetbalvaardigheden, maar het is even belangrijk dat uw kind ook de juiste verzorging en advisering krijgt in geval van blessures, die tijdens de training en de wedstrijden kunnen ontstaan.

Tijdens het fantastische AJc Tournement bleek hoe belangrijk goede en adequate EHBSO is. De blessures varieerden van bloedneuzen, open wondjes, kneuzingen en verstuikingen en ook door de hitte bevangen spelers. Door deskundige behandeling en advisering is langdurige uitschakeling van spelers voorkomen.

Het herkennen en het juist behandelen van sportblessures voorkomt langdurig of blijvend letsel. Daarom is er in de technische commissie ook een medisch deskundige opgenomen. Door zijn opleiding en ervaring als fysiotherapeut/verzorger is er een protocol opgesteld waarin de meest voorkomende voetbalblessures zijn opgenomen. Hoe te herkennen en nog belangrijker: hoe te behandelen?

De trainers en begeleiders krijgen dit protocol toegestuurd en er wordt ook scholing gegeven. Tevens komt er in de teamtas een verkorte, geplastificeerde uitgave van het EHBSO-protocol, zodat er snel en adequaat kan worden opgetreden. Zodat uw kind bij onze vereniging in goede handen is.

Tevens is Rene Böhnke, verzorger  van het eerste elftal, op donderdagavond vanaf +/-  19.30 uur beschikbaar voor de jeugdspelers die blessures hebben. Hij bekijkt de blessure en kan die behandelen of stuurt de speler door naar Fitpunt, naar fysiotherapeut Arthur Fedder.

 

Vertrouwenspersonen binnen s.v. AJc '96.

 

Er zijn twee vertrouwenspersonen bij s.v. AJc'96. Dat zijn Frans Droste (06-51331653) en Freddie Roelfsema (06-22414448).

Zij observeren het individuele en gezamenlijke gedrag van kinderen. Ook worden trainers en begeleiders geschoold in het signaleren van veranderend gedrag van een kind. Dit kan op problemen duiden bij kinderen op de voetbal of in de thuissituatie. Bij kinderen kan bijvoorbeeld pestgedrag of agressie voorkomen. Dit wordt door s.v.AJc'96  niet geaccepteerd. Wij werken bij s.v.AJc'96 met kanjers in de sport en daar hoort dit gedrag niet bij.

Bij signalering van dit gedrag worden er gesprekken aangegaan met de betrokken personen om te achterhalen waarom een kind zich zo gedraagt en om het ongewenste gedrag te stoppen. Zodat ieder kind plezier houdt in het voetbal.

Indien ouders ongewenst gedrag signaleren dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde vertrouwenspersonen.

 

 

Agenda
Dropping
06 november 2023

Jaarvergadering veteranenafdeling
20 november 2023

Kerstbakjes maken
10 december 2023

Kerstkaarten
14 december 2023

Kerstbingo
18 december 2023

Boerenkoolvoetbal
03 januari 2016 
 
Sponsoren van AJC'96
 
Historie AJC`96


Internationaal jeugdtoernooi


Tournooi Veteranen 2014


St. beh. voetbalvelden Losser