• AVG / Fotoprotocol

  Graag je aandacht voor de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 actief werd. Deze wetgeving gaat over jouw persoonsgegevens en wat wij ermee doen.

  AJc'96 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij jouw toestemming hiervoor als je:

  • lid bent;
  • ingeschreven wilt worden als lid;
  • vrijwilliger of medewerker bent of wilt worden;
  • sponsor bent of wilt worden;
  • toeleverancier bent.

  Die toestemming geef je door het invullen van onderstaande digitaal toestemmingsverklaring. Download en lees eerst de privacy verklaring en het fotoprotocol. Ben je jonger dan 16 jaar, dan dient de toestemmingsverklaring te worden gegeven door een van jouw ouders, verzorgers of voogd.

  Indien je na het doornemen van onze privacyvoorwaarden en fotoprotocol, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of hierover contact met ons over wenst op te nemen kan dit via e-mail: [email protected].