• Lidmaatschap

  Contactpersoon ledenadministratie

  Natasja Scheepbouwer

  Telefoon: 06-34831645
  Email: [email protected]

  Contributie

  Indien men zich aanmeldt als lid is men het gehele verenigingsjaar, lopende van 1 juli tot 30 juni van enig jaar, contributie verschuldigd.
  AJc'96 heeft de contributie inning uitbesteed aan een derde partij. Via uwcontribrutie.nl (Wigger van het Laar) kunt u hier meer over lezen.

  De contributie per 1 januari 2019 per kwartaal bedraagt: 

  Categorie

  Leeftijd

  Per kwartaal

  Jeugd

  Jonger dan 6 jaar

  Gratis

   

  6 t/m 11 jaar

  € 35,50

   

  12 t/m 14 jaar

  € 37,75

   

  15 t/m 18 jaar

  € 44,50

  Senioren

  Actief

  € 62,-

   

  Rustend

  € 27,-

  Darters

   

  € 27,-

  Een dartend én voetballend lid betaald enkel de contributie als voetballend lid.

  Kledingfonds

  Per 1-1-2024 kent AJc'96 een kledingfonds. Vanaf het seizoen 2019-2020 zullen we de gehele vereniging in het nieuw steken, met het kledingfonds als basis. De bijdrage aan het ledenfonds is €2 per maand, voor alle spelende leden. Het wordt geïnd tezamen met de contributie, dus per kwartaal. Aan deze beslissing liggen financiële en praktische reden ten grondslag. Het tenue zoals het inmiddels ruim 20 jaar wordt gedragen is gedateerd, de pasvorm sluit niet meer bij vandaag. Hoe het nieuwe tenue eruit gaat zien is op dit moment onbekend, we hebben wel het voornemen uitgesproken om in het begin van 2019 een aantal mogelijke tenues te laten zien. We zullen dan samen moeten komen tot een keuze voor het nieuwe tenue. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

  Het lidmaatschap wordt aanvaard met inachtneming van de Statuten van SV AJc'96, waaronder de onderstaande bepalingen:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni daaropvolgend)
  • Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie
  • Opzegging dient te geschieden voor 30 juni, zo niet wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 (één) jaar verlengd
  • Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie t/m 30 juni verschuldigd.
  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, behoudens de jaarlijkse indexering aan de hand van de consumentenprijsindex.

  Ieder nieuw jeugdlid mag gratis 1 maand mee trainen met zijn leeftijdsgenoten.
  De contributie wordt automatisch via machtiging geïnd aan het begin van het kwartaal.

  Wilt u een adreswijziging of verandering van bankrekeningnummer doorgeven? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

  SEPA

  Naam incassant

  s.v. AJc'96

  IBAN rekeningnummer

  NL64 RABO 0130.3975.55

  Adres

  postbus 70

  BIC

  RABONL2U

  Postcode/woonplaats

  7580AB Losser

  Incassant ID

  NL40 ZZZ 4007.7260.0000