• Historie AJc'96

  Deze pagina is onder constructie. we zijn bezig de historie van AJc'96 sinds de fusie te beschrijven. Hebt u daarover info en /of ander materiaal dat van belang kan zijn stuur het dan door naar [email protected] 

  We zijn vooral op zoek naar clubbladen van 1996 tot 2004.

  Voorgeschiedenis:

  In het kort voetbal in Losser:

  1910 D.O.S TVB club word opgeheven

  1916 Excelsior wordt opgericht

  1920 Be-Quick en Losser ziet het levenslicht

  1921 Excelsior wordt opgeheven gaan verder als Voorwaarts, Achilles en Losserse Boys

  1922  Achilles, Voorwaarts en Losser worden ontbonden

  1922 Be- Quick wordt SV PJ

  1923 Lossersche boys opgeheven en fuseert met SV PJ

  1926 TAR ontstaat door een afscheiding binnen SV PJ

  1930 Losser wordt opgericht als katholieke voetbal vereniging.

  1940 SV PJ wordt in opdracht van de bezetters Losserse boys.

  1945 ASVO ontstaat door een afscheiding van SV PJ

   

   

 • Achilles Juliana Combinatie 1996

   

     

  Opgericht 1 juli 1996 

                                                                          

  1 JUNI 1920

                                         

                                                        

      Plaats Losser 

  Aantal leden  van P.J en T.A.R. samen 500.

  Aantal velden 3, waarvan 1 pupillenveld                                             

  Bijzonderheden 4 dartteams

  Naast de Dartafdeling kent AJc’96 een actieve recreatie commissie ?? een Veteranen afdeling ?? Jeugdtournament commissie

  Het begon in 1995

  In het PJ clubblad  van Januari 1996 wordt  voor het eerst ingegaan op de naderende fusie.

  In de ½jaarlijkse vergadering van 1995 kreeg het bestuur de volmacht van de leden om de te gaan onderzoeken of er mogelijkheden waren tot samenwerking c.q. fusie tussen de kvv Losser ?? v.v. T.A.R en de s.v. P.J.. Al gauw bleek  dat een 3 delige fusie niet tot de mogelijkheden behoorde. Een fusie tussen de v.v. T.A.R en de .s.v. P.J werd door het gemeentebestuur bij monde van de Hr. Ensing gestimuleerd daar de gemeente o.a. de velden van P.J nodig had om de salade fabriek van Johma te kunnen laten uitbreiden, Het gemeente bestuur had als alternatief een nieuw sportcomplex gepland.

   

  Aan de leden van de s.v. P.J.

  Het bestuur van de Sportvereniging Prinses Juliana nodigt U uit voor een  informele informatie bijeenkomst omtrent de eventuele fusie tussen de s.v. P.J. en de v.v. T.A.R

  Deze bijeenkomst vindt  plaats in het clubgebouw en wel op

  Zondag 4 februari 1996, aanvang 10.30 uur

                                                               Het bestuur

  Het bestuur  geeft tekst en uitleg waarom de besprekingen over een fusie zij geopend. Een fusie van de                3 bestaande verenigingen is geen haalbare kaart en dus zijn wij in gesprek met de v.v. T.A.R.

  De s.v P.J. dient op korte termijn het van Heek sportpark te verlaten en een alternatief zou kunnen zijn een nieuw sportpark aan de Honinglo weg achter de steenfabriek, Gezien de grote afstand van af de bebouwde kom lijkt dit geen goede optie. Ook onze vereniging heeft groet problemen om voldoende Senioren en Jeugd teams te formeren en dit probleem zorgt er weer voor de financiële boekhouding steeds moelijker sluitend te krijgen

  De leden geven tijdens deze vergadering  aan geen vertrouwen te hebben in het zittende bestuur.

  Door deze situatie is er geen mandaat om verder gaan met de fusie besprekingen.

  Het zittende bestuur onder voorzitterschap van Dick Temmink treedt af om voor een commissie van goede diensten, de weg vrij te maken.

   

  De ALGEMENE LEDENVERGADERING met betrekking tot de voorgenomen fusie zal plaats vinden op :

  Zaterdag 16 maart 1996.

  De commissie van goed diensten stelt zich aan het begin van deze vergadering kandidaat om als hoofdbestuur te gaan functioneren en wordt als zodanig door de vergadering verkozen.

  Op deze vergadering krijgt het bestuur onder leiding van Bennie Zwijnenberg het groen licht om de fusie met de v.v. T.A.R  verder af te wikkelen, ruim 90% stemde voor. Een aantal leden zegde tijdens de vergadering hun lidmaatschap op.

   

  Spreekwoord van de maand:

  Wel nich wil spinn, 

  Krig ok gen linnen.

   

  April 1996.

  Het hoofdbestuur van de v.v. T.A.R. gaat in het clubblad  van april 1996 uitgebreid in omtrent de gaan van zaken aangaande de op handen zijnde fusie met de s.v. P.J.

  In de optiek van het bestuur heeft  de v.v. T.A.R. geen bestaansrecht in de toekomst, tekort aan leden vooral jeugdleden waar door de kwantiteit en de kwaliteit van de prestatie verder achteruit zullen gaan  en de financiën steeds verder onder druk zullen staan, mede door de steeds stijgende kosten o.a. de huur van het sportcomplex. Ook en een doem scenario betreffende het sportpark waarop de gemeente ruimte wil scheppen voor een accommodatie voor de atletiek vereniging Iphitos.  met gevolg dat er maar 1 speelveld over zou blijven. 

  Op de gehouden enquête onder de leden gaven 168  respons waarvan 153 voor de fusie 10 personen tegen en 5 weten het nog niet.

  Tijdens de fusie vergadering doen zich geen problemen voor en stemt de vergadering in met de voorgenomen fusie.

   

   

  Via een gehouden enquête geven de nieuwe leden aan dat de naam van de nieuwe vereniging A.J.c’96 .

  ( ACHILLES  - JULIANA - combinatie 1996  zal gaan heten en zal worden geschreven met 2 hoofdletters en een kleine c.  Ook worden de voorgestelde clubkleuren  aangenomen..

   

   

  Het volgende artikel verscheen in het dagblad Tubantia

   

   

   

   

   

   

   

   

  Op 1 juli 1996 werd AJc '96 opgericht. De naam staat voor Achilles Juliana combinatie '96. De club kwam voort uit een fusie tussen de clubs VV P.J. en VV T.A.R.. De huidige clubkleuren stammen ook af van deze clubs: blauw van T.A.R. en het rood-wit van P.J. Het huidige tenue bestaat uit een wit shirt met verticale blauwe en rode strepen, met daaronder een blauwe broek en dito sokken.

   

  Het motto van de nieuwe vereniging zal zijn:

  Een sportieve uitdaging.

   

  Het eerste hoofdbestuur werd gevormd door  de navolgende personen:

  Voorzitter B. Zwijnenberg .2’ voorzitter H. Hassing, secretaris M. Vreriks, 2’secretaris W Blaauwbroek, penningmeester G. Jonker, 2’penningmeester P. Abbink, accommodatiebeheer W van Essen, tech-zaken R. Ekkelboom, Clubgebouw en kantine P. van de Genugten, wedstrijdsecretaris J de Ram.

  Jeugdbestuur:

  Voorzitter W. Pothoven, 2’voorzitter M. Kroeze, secretaris Mevr.B. Slot, penningmeester H. Bevers, wedstrijdsecretaris H. Willemsen, tech zaken P.Slot en H. Pots, jeugd coördinator H. Wolters.

   

  Achilles Juliana Combinatie '96 speelt haar thuiswedstrijden op het sportpark Het Hannekerveld te Losser. De club had bij de oprichting twee wedstrijdvelden, één pupillenveld en een trainingsveld tot haar beschikking. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  1996 - 1997

  A.J.c’96 start met 502 leden waarvan 150 jeugdleden en 151 spelende senioren.

  Om de accommodatie aanpassingen vlot te laten verlopen werden voorlopig alle jeugdwedstrijden op het oude van Heek complex afgewerkt en speelden de senioren hun wedstrijden wel op het sportpark het Hannekerveld. Vele vrijwilligers zijn actief geweest om clubgebouw opnieuw in te richten met o.a. nieuwe toiletgroep, herindeling van de kantine met nieuwe bar-plaatsen grote koelcel, schuifpui met terras aan hoofdveld zijde, ook de kleedkamers werden onderhanden genomen om de groter wordende vereniging te kunnen huisvesten. Ook wordt de beschikbare ruimtes voor de terreinbeheerder uitgebreid en aangepast Tijdens deze verbouwwerkzaamheden stapte Aard Mink in de kruipruimte die niet goed beveiligd was en brak zijn linkerenkel op meerdere plaatsen. Iets wat hem de rest van zijn leven blijft achtervolgen met aangepast schoenen.

   

   

   

   

   

  Nadat zowel P.J als TAR hun competities hadden beëindigd werd direct overgegaan tot het formeren van de Jeugd en Senioren team voor de nieuwe start. 

  Ajc’96 gaat in de eerste competitie 1996 ?? 1997 van start met 9 senioren teams en 13 jeugdteams.

  Alle teams krijgen hun kleding aangeboden door de vereniging

  De gehele samenvloeiing van beide verenigingen verliep zeer voorspoedig en leverde nauwelijks problemen op.

  Augustus verschijnt het eerste clubblad van A.J.c’96

  Andre ter Brake is de eerste selectie trainer. Na de winterstop neemt Herman Voogtsgeerd deze taak over van de vertrokken Ter Brake

  Herman. Voogtsgeerd fungeert als tweede trainer.

  Job van Lenthe wordt de eerste technisch jeugd coördinator.

   

  In Augustus verschijnt het eerste clubblad.

  De kaartavonden op de eerste maandag van de maand zijn  gestart.

   

  Mei Het eerste AJc’96 veteranen toernooi wordt georganiseerd als voortzetting van het inmiddels traditionele P.J veteranen toernooi

   

  Het bij P.J traditionele Jeugd Voetbal Festijn gaat gewoon verder en bezorgt de schooljeugd van het dorp Losser 2 dagen van voetbal en spel

   

  Zaterdag 4 januari  wordt het nieuwe sportpark officieel geopend door de oudste en jongste lid van onze vereniging. Na een optocht vanaf de voormalige PJ terreinen naar het sportpark wordt de middenstip geplaatst onder muzikale begeleiding van de showband "de Tukkers’.

  Voor de jeugd zijn er allerlei actieve spelen en traktaties.

  Zondag 5 januari  is het de dag voor alle senioren.

  de dag begint om 09.00 uur met een onderling toernooi genaamd boerenkool voetbal, om 11.30 uur zal de Nieuwjaar receptie worden gehouden voor alle leden.

  13.30 uur Stamppot buffet voor alle leden die zich hebben ingeschreven a fl. 2.50 p.p.

   

  Op 26 februari 1997 wordt een full color speciale AJc’96 krant huis aan huis bezorgd.

   

  Vrijdag 28 februari wordt een druk bezochte officiële heropening receptie.

  waar vele prominenten uit de gemeente -  sportbestuurders de complimenten kwamen overbrengen.

  Tijdens deze receptie wordt het nieuwe clublied gepresenteerd:

  Clublied AJc’96

  ( Wijze: Waar in ’t brons groen eikenhout )

   

  Onze club is AJc Storm en regen deert ons niet

  Kleuren rood wit  Geef ze van katoen

  Kleuren waar we trots op zijn Ied’re jongen kent z’n plicht 

  Die blijven we trouw Wil graag kampioen

  Iedereen toont zich een held Breng de bal naar voren toe

  Op de groene voetbalvelden Brult ’t legioen ga scoren

  Strijden voor AJc Strijdend voor AJc

  Kleuren rood wit blauw Kleuren rood wit blauw

  Strijdend voor AJc Strijdend voor AJc

   De club waar ik van hou De club waar ik van hou

   

  Zaterdag 1 is de open dag waarbij de bevolking van Losser in de gelegenheid wordt gesteld om het nieuwe complex te aanschouwen.

   

   

   

  Tijdens de paasdagen op 30 en 31 maart worden voor de jeugd een eieren zoeken georganiseerd terwijl op de 2’paasdag senioren zich kunnen uit leven met het eiergooien

   

   

  In het voorjaar brengt de jeugd een bezoek aan de Arena te Amsterdam en brengen zij ook een bezoek aan de jeugd interland Jong Nederland ?? Jong Wales.

   

  Het 1’team eindigde in de onderste regionen met 27 punten uit 22 wedstrijden

  Het B1 team winnen de Andries van Leeuwen Penalty Bokaal

   

  Mei, De oprichting van een dames club is een feit en on September is de eerste aktiviteit gepland.

  AJc’96 E2 wordt kampioen

   

  1997 ?? 1998

  Ad Zonderland wordt  de nieuwe hoofdtrainer, teven zal hij fungeren als jeugd coördinator Tonny Adolfsen wordt tweede trainer.

   

  Ter versterking van de communicatie naar de leden zal gebruik worden gemaakt van Teletekst van RTV Oost.

   

  Zaterdag 30 augustus 1997 16.30 ½ jaarlijkse leden vergadering.

   

  Der uitbreiding van het trainingsveld wordt in gebruik genomen.

   

  31 december worden er weer oliebollen gebakken door de ontspanningscommissie met of zonder krenten, 10 bollen voor 5 gulden.

  Er staan dit seizoen weer diverse activiteiten gepland:

  Diverse kaartavonden

   

  3 december bezoek van Sint-Nicolaas( Mini en F groep)- 12 december kerst bingo ?? 19 december vossenjacht ( De en E groep) ?? 20 december kerstfeest ( F groep) ?? 4 januari boerenkoolvoetbal ?? receptie en stamppot buffet ?? 17 januari Disco ( D en C groep) ?? 30 april Koninginnedag F toernooi - % juni Penalty bokaal voor alle jeugd en ouders deelnemende jeugd.- deelname avond 4 daagse ?? 19,20,21 juni weekendkamp. met dank aan de actieve jeugd recreatie commissie.

   

  De Gemeente weigert op ons verzoek om het parkeer beleid bij ons complex aan te passen.

   

  AJc’96 D2 en F1worden najaar kampioen.

   

   .

   

   

   

   

   

   

   

  Ad Zonderland eind seizoen neemt eind seizoen afscheid omdat hij trainer/coördinator wordt in Ghana namens Feijenoord.

   

  De club van honderd wordt opgericht, Dit houd in dat een ieder die 100 gulden inlegt lid van deze club is. Dit geld zal worden gebruikt om de vereniging te ondersteunen bij speciale activiteiten.

   

   

   

  Zaterdag 7 februari vergadering Veteranen gevolg door klootschieten.

  Vrijdag 20 februari Carnavals avond in de kantine m.m.v.  Prins Hemmie.

   

   

   

   

   

   

  Onderzoek naar haalbaarheid tribune

   

   

  De eerste avond in April 1998 was 1 april????

   

   

   

   

   

   

   

  Jeugd AJc’96 zet zich in om de collecte voor haar gehandicapte jeugdsporter goed te laten verlopen.

  Ons eerste team eindigt als no 10 met 18 punten uit 22 wedstrijden waardoor klasse behoud toch is gelukt.

   

  Vrijdag 26 juni wordt er een medewerkersfeest gehouden

   

  1998 1999

  F Borghuis wordt aangesteld als hoofdtrainer,  Tonny Adolfsen blijft 2’trainer.

   

   

  Bennie Zwijnenberg draagt na 2 jaar de voorzittershamer over aan Herman Hassing, Bennie blijft wel deel uitmaken van het hoofdbestuur als 2’Vz.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D1 wordt zowel Najaar als Voorjaar kampioen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E1 is kampioen van de najaar competitie.

   

   

  E3 wordt glansrijk kampioen in de voorjaar competitie.

   

   .

   

   

   

  1999 ?? 2000

   

   

   

  2010/2011

   

  Nadat de plannen waren uitgewerkt werd begonnen met de herinrichting van het sportcomplex ’t Hannekerveld. Onze velden gedraaid en het hoofdveld voorzien van kunstgras en wat vroeger ons tweede veld was werd een accommodatie gerealiseerd voor de atletiek en schaats verenigingen. In 2011 was de herinrichting een feit en de competitie 2011/2012  ging van start op kunstgras. Ook bij de buurman kvv Losser werd een kunstgrasveld gerealiseerd  en van dit veld kan en mag ook AJc’96 gebruik maken. Het geheld complex werd ondergebracht in een stichting om de financiën goed te kunnen beheren

   

   

  .  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Het eerste elftal begon haar eerste competitie in de vierde klasse A district oost vanwaar het promoveerde naar de Derde klasse A district Oost en vervolgens naar de tweede klasse J district Oost na een degradatie komt nu uit in de Derde klasse zondag (seizoen 2015/16). zie tabel hier onder.

   

   

   

  seizoen klasse Rang Wd W G V Pnt V T Min Per Kmp Prom

  2014/2015 3A

  9 26 11 3 12 36 39 - 44

  2013/2014 3A

  3 26 16 2 8 50 63 - 41  

  2012/2013 2J

  11 26 8 4 14 28 39 - 58  

  2011/2012 2J

  10 26 11 2 13 35 39 - 47

  2010/2011 2J

  5 26 13 3 10 42 47 - 42  

  2009/2010 3A

  2 22 13 3 6 42 62 - 33  

  2008/2009 3A

  4 22 10 6 6 36 53 - 40  

  2007/2008 3A

  6 22 10 3 9 33 40 - 39  

  2006/2007 3A

  3 22 13 4 5 43 52 - 21  

  2005/2006 4A

  2 22 12 3 7 39 41 - 30  

  2004/2005 4A

  7 22 8 5 9 29 37 - 41

  2003/2004 4A

  5 22 10 4 8 34 40 - 30

  2002/2003 4A

  9 22 6 5 11 23 28 - 41

  2001/2002 4A

  4 20 8 6 6 30 42 - 37

  2000/2001 4A

  4 22 11 3 8 36 41 - 34

  1999/2000 5A

  2 22 13 5 4 44 66 - 29

  1998/1999 4A

  12 22 3 6 13 15 25 - 48

  1997/1998 4A

  10 22 4 6 12 18 25 - 42

  1996/1997 4a 22 8 3 11 27 30 - 37

   

  2

  4A

  10

  4A

  12

  4A

  2

  5A

  5e

  4

  4A

  4

  4A

  9

  4A

  5

  4A

  7

  4A

  2

  4A

  333

  3A

  6

  3A

  4

  3A

  2

  3A

  5

  2J

  10

  2J

  11

  2J

  3

  3A

  9

  3A

  -

  3A

   

  Het invoeren van de Topklasse in het seizoen 2009-2010 had voor AJC'96 het voordeel dat zij met het behalen van een tweede plaats in de Derde klasse voor het eerst in haar bestaan rechtstreekse promotie naar de Tweede klasse realiseerde.

   

   

   

   

   

   

   

  In augustus 2010 is de mijlpaal van 500 leden bereikt.

   

   

   

   

   

  29 september 2000:

  Aard Mink links met Mevr. Mink  en John de Ram recht met Mevr. de Ram. Zij  ontvingen voor een verdiensten voor zowel de s.v. P.J. als voor de s.v. A.J.c’96 het erelidmaatschap van de vereniging als mede de KNVB waarderingsspeld in het Ziver. Beiden waren sinds 1976 lid van het bestuur van de s.v. P.J en dan in het bijzonder van de jeugdafdeling tot de jaarvergadering van 2000.

   Let op de spreuk op de shirts van de voormalige en de huidige vereniging:

  Zij die geschiedenis verloochenen

  Zijn geen toekomst waard??????????..!

   

  In het jaar 2012 heeft AJc'96 een project ingediend bij de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. AJc'96 moest de meeste stemmen -van de 15 deelnemende clubs- zien binnen te halen om een bijdrage van € 18.750,- te verkrijgen. Op 1 oktober 2012 was duidelijk dat AJc'96 met 6731 stemmen gewonnen had. Op 4 oktober 2012 kwam Klaas-Jan Huntelaar de cheque van € 18.750,- overhandigen. Met dit geldbedrag is AJc'96 in 2013 gestart met de verbouwing van de kleedkamers.

  Activiteiten

  AJc '96 organiseert buiten competitievoetbal ook sociale activiteiten zoals bingo. Daarnaast is er ook een dartafdeling. Daarnaast is er op voetbalgebied een jeugdtoernooi voor C en D junioren uit Nederland, België en Duitsland; en een veteranentoernooi.

   

   

  2009

  AJc'96 Darts gaat Eredivisie spelen. 

              

  Het  2e dartteam van AJc'96 is door een klinkende 7-2 overwinning kampioen geworden van de eerste divisie  en promoveert daardoor naar de Eredivisie van de DVO. dat voor de eerste keer meedoet in de DVO competitie won, op 2 na, alle wedstrijden en mag zich dus de terechte kampioen noemen. Volgende week moeten zij hun laatste wedstrijd thuis spelen en dan zal er ook een feestje gevierd worden. 

   

  Het  2e dartteam van AJc'96 is door een klinkende 7-2 overwinning kampioen geworden van de eerste divisie  en promoveert daardoor naar de Eredivisie van de DVO.

  Het derde dartsteam van AJc'96 is door een 3-6 overwinning op Twentsche Veld kampioen geworden van de 5e divisie. Deze laatste uitwedstrijd werd bezocht met een grote bus zodat ook de vaste groep supporters mee kon ter ondersteuning./ Het team dat voor de eerste keer meedoet in de DVO competitie won, op 2 na, alle wedstrijden en mag zich dus de terechte kampioen mogen noemen.

   

  01 mei 2009

  Diverse teams van AJc'96 hebben het in de bekerwedstrijden weten te schoppen tot de finales Alle finales zijn op zaterdag 16 mei en voor de senioren op 17 mei. Het 4e heeft nog een kans en wel volgende week woensdag in en tegen Eilermark 3.

  Dan de Jeugd:

  09.30 uur AJc'96 C1 - Quick'20 C4  bij DOS'19

  11.00 uur AJc'96  E1 - Victoria'28 E4 ook bij DOS'19

  09.30 uur Enschedese Boys F1 - AJc'96 F1 bij Achilles'12 te Hengelo.

   

   

   

  Mocht het 4e verder komen dan moeten zij naar Saasveldia. Toch een teken dat de jeugdafdeling op de goede weg is met 3 finalisten en ook nog eens mogelijk 4 aanstaande kampioenen t.w. A2 - D2 -  E2 en F1.

   

  Nacompetitie: 12 Mei AVV Columbia - AJC '96

   

  Datum: 04 mei 2009

   

   

  Ook dit seizoen is het gelukt om een periode te pakken in de competitie. Hiermee heeft het eerste elftal van AJC'96 zich verzekerd van nacompetitie om alsnog promotie naar de 2e klasse af te dwingen. De eerste wedstrijd zal een uitwedstrijd zijn in Apeldoorn tegen Columbia. De wedstrijd wordt gespeeld op 12 Mei, aanvang 19.30 uur.

   

  Jong begonnen AJc talent

  Datum: 05 mei 2009

   

   

   

   

   

  Meisjes Twente van start 

  HENGELO - De meisjes onder 13 jaar van de Vrouwenvoetbal

  Academie van FC Twente hebben vrijdagavond hun eerste training

  afgewerkt op het Trainingscentrum van FC Twente bij het

  FBK Stadion. Twintig speelsters hebben onder leiding van trainer

  Stefan Hoogsteder een uur lang verschillende oefeningen en

  partijtjes gedaan. Tot aan de winterstop wordt er elke vrijdagavond

  om 18.45 uur met deze groep getraind. Als het een succes

  blijkt, gaat de groep verder. Laika Boerrigter en Jill Roord zijn

  twee van de jonge talenten.