• Veteranen

    AJc\'96 kent een zeer levendige veteranen afdeling. Elk jaar worden verschillende evenementen georganiseerd, waarvan vele al een jarenlange traditie kennen.

    De jaarlijkse dropping, het klootschieten en het internationale Veteranentoernooi zijn een begrip binnen onze vereniging. De kerstbingo aan het einde van het jaar, boerenkoolvoetbal aan het begin van het nieuwe jaar en natuurljk het paaskaarten. Allemaal activteiten ontplooid door de veteranencommissie.

    Om je aan te melden kun je contact opnemen met Hedy Hellwig, [email protected]

    Informatie en overige artikelen zijn te vinden op de facebookpagina:

    https://www.facebook.com/VeteranenafdelingAJc96/