• Activiteiten

  De activiteitencommissie van AJc'96 organiseert het hele jaar door allerlei evenementen voor onze jeugdleden. Van Sinterklaasfeest tot FIFA toernooi, van darten tot een legendarisch weekendkamp. We vinden het extreem belangrijk dat we meer kunnen bieden dan alleen voetbal. Vooral onze jongste leden zijn gebaat bij activiteiten die naast het voetbal plaatsvinden.

   

 • Huisregels

  Afmelden trainingen en wedstrijden

  Indien een jeugdlid niet aan een training kan deelnemen, dan graag tijdig afmelden bij de trainer. De contactmogelijkheden vindt u op de teampagina van het betreffende team. Wanneer een jeugdlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dan graag ruimschoots voor de zaterdag afmelden bij de trainer/coach van het team.

  Scheenbeschermers

  Het dragen van scheenbeschermers is door de K.N.V.B verplicht gesteld. Het jeugdbestuur onder- streept deze maatregel zowel tijdens trainingen als wedstrijden om zodoende het risico van blessures te verminderen. 

  Hygiëne

  Het douchen na een training en wedstrijd is verplicht. Ook het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht. 

  Vernielingen

  Het Jeugdbestuur doet een dringend beroep op u om uw zoon/dochter er van te doordringen dat vernielingen aan of op het sportcomplex zinloos zijn en soms veel geld kosten. Indien een lid van AJc'96 betrapt wordt op opzettelijke vernielingen zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht bij het lid of diens ouder(s)/verzorger(s).

  Speeltuin

  Het gebruik van de speeltuin en de daarin geplaatste speeltoestellen is op eigen risico. De speeltuin is voor kinderen t/m 10 jaar. 

  Fair Play

  AJc'96 heeft een goede naam hoog te houden en we doen daarom een dringend beroep op alle ouders om mee te helpen deze naam te behouden. Wij houden ons dus ook aan de Kanjer regels welke u kunt vinden op de pagina gedragregels.  Laat het coachen over aan de trainer(s) en/of de leider(s). Ouders en supporters dienen dan ook achter de omheining te blijven en niet op het veld. Ook dienen wij ons te onthouden van kritiek op scheidsrechters en grensrechters.

  Kleedkamers

  Het jeugdbestuur huldigt het standpunt dat de jeugdteams na gebruik de kleedkamers bezemschoon achterlaten.

  Kantine

  Aan jeugdleden van 18 jaar of jonger worden geen alcoholische dranken verkocht. Roken in onze sportkantine is verboden.

  Gevonden voorwerpen

  Alle gevonden voorwerpen - voetbalschoenen, broeken en jasjes, badslippers, etc. worden (tijdelijk) bewaard in het materiaalhok.

 • EHBSO / Blessures

  Naast het nieuwe jeugdplan, dat door de technische commissie is opgezet, is er ook behoefte aan kennis en kunde op het gebied van EHBSO (Eerste hulp bij sportongevallen).

  Het is belangrijk dat uw kind bij AJc'96 in goede handen is qua technische en tactische voetbalvaardigheden Het is even belangrijk dat uw kind ook de juiste verzorging en advisering krijgt in geval van blessures, die tijdens de training en de wedstrijden kunnen ontstaan.

  Het herkennen en het juist behandelen van sportblessures voorkomt langdurig of blijvend letsel. Daarom is er in de technische commissie ook een medisch deskundige opgenomen. Door zijn opleiding en ervaring als fysiotherapeut/verzorger is er een protocol opgesteld waarin de meest voorkomende voetbalblessures zijn opgenomen. Hoe te herkennen en nog belangrijker: hoe te behandelen?

  De trainers en begeleiders krijgen dit protocol toegestuurd en er wordt ook scholing gegeven. Tevens komt er in de teamtas een verkorte, geplastificeerde uitgave van het EHBSO-protocol, zodat er snel en adequaat kan worden opgetreden. Zodat uw kind bij onze vereniging in goede handen is.

  We hebben de beschikking over een medisch verzorger: Ronnie Zengerink. Hij is iedere dinsdag- en donderdagavond op ons sportcomplex. Ook jeugdleden kunnen bij blessures gebruik maken van zijn diensten.

   

 • Kunstgras
  • Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters  (in wedstrijdverband of tijdens de training).
  • Toeschouwers moeten achter de  afrastering  blijven.
  • Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.
  • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen.
  • Verboden voor honden of andere dieren.
  • Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).
  • Geen glaswerk op en rondom het veld.
  • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
  • Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
  • Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval,dit geldt voor het hele terrein.
  • Geen doelen slepen over het kunstgras. Til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.

  AJc'96 is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de rubberkorrels.
  Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.

 • VOG / Vertrouwenspersoon

  Al onze leden, en onze jeugdleden in het bijzonder, moeten kunnen sporten in een veilige omgeving. Al onze jeugdtrainers, jeugdleiders, bestuurs- en kaderleden worden daarom verplicht tot het kunnen tonen van een VOG-document.

  We willen een gezonde vereniging zijn, op alle fronten. Dat betekent in de huidige tijd ook dat we dit soort acties ondernemen. Uit voorzorg. Zoals elke voetbalvereniging werken we met veel vrijwilligers. Dit zijn de mensen waar geen enkele vereniging zonder kan. Het hoofdbestuur doet met volle overtuiging mee, het hoort bij behoorlijk bestuur en geeft het goede voorbeeld. Alle leden van commissies die specifiek bij onze jeugdafdeling zijn betrokken worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag.

  Er is een vertrouwenspersonen bij AJc'96, Alouis ter Denge (06-34034137). Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening als orthopedagogisch werker en docent ZMOK onderwijs.

  In overleg met trainers/begeleiders observeert hij het individuele en groepsgedrag van kinderen. Ook worden trainers en begeleiders geschoold in het signaleren van veranderend gedrag van een kind. Dit kan op problemen duiden bij kinderen op de voetbal of in de thuissituatie. Bij kinderen kan bijvoorbeeld pestgedrag of agressie voorkomen. Dit wordt door AJc'96 niet geaccepteerd. Wij werken bij AJc'96 met het KNVB-model "kanjers in de sport" en daar hoort dit gedrag niet bij.

  Bij signalering van dit gedrag worden er gesprekken aangegaan met de betrokken personen om te achterhalen waarom een kind zich zo gedraagt en om het ongewenste gedrag te stoppen. Zodat ieder kind plezier houdt in het voetbal.

  Indien ouders ongewenst gedrag signaleren dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde vertrouwenspersoon..( [email protected] )